E-dziennik

Kalendarz

Plan lekcji

1. OPŁACANIE OBIADÓW:

Opłata za obiady w kwietniu 2019 r.  wynosi 15 x 4,90 zł = 73,50 zł

Przypominamy: w dniach 15, 16, 17 kwietnia (egzamin ósmoklasistów) oraz 17, 18 i 23 kwietnia (wiosenna przerwa świąteczna) nie będzie obiadów.

Opłaty za obiady należy przelewać na konto 57 1020 5226 0000 6302 0416 3697 w banku PKO BP, wpisując w tytule zapłaty
„Obiady dla – imię, nazwisko i klasa dziecka – za miesiąc….”
(UWAGA: prosimy o sprawdzenie, czy w tytule zapłaty jest aktualna klasa dziecka!).

Przypominamy, że obiady należy opłacać w tym miesiącu, w którym uczeń się stołuje
(za m-c kwiecień opłatę należy uiszczać od 1.kwietnia, nie wcześniej!) najpóźniej 5. dnia miesiąca

Informujemy, że nie ma możliwości opłacania obiadów gotówką.

2. INFORMACJE DODATKOWE:

Odwołanie obiadu jest możliwe z wyprzedzeniem – najpóźniej tego dnia, kiedy dziecko nie przyjdzie do szkoły, do godziny 8.30.
Telefon do pani intendentki: (71) 798 68 36 wewn. 113

Stołówka mieści się na parterze w sali 8. Obiady wydawane są w godzinach 11.50 – 14.40.