E-dziennik

Kalendarz

Plan lekcji

1. OPŁACANIE OBIADÓW:

Opłata za obiady w listopadzie 2019 r.  wynosi 19 x 5,20 zł = 98,80 zł

Opłaty za obiady należy przelewać na konto 57 1020 5226 0000 6302 0416 3697 w banku PKO BP, wpisując w tytule zapłaty „Obiady dla – imię, nazwisko i klasa dziecka – za miesiąc….”
(UWAGA: prosimy o sprawdzenie, czy w tytule zapłaty jest aktualna klasa dziecka!).

Przypominamy, że obiady należy opłacać w tym miesiącu, w którym uczeń się stołuje
(za m-c listopad opłatę należy uiszczać od 1.listopada, nie wcześniej!) najpóźniej 8. dnia miesiąca.

Informujemy, że nie ma możliwości opłacania obiadów gotówką.

2. INFORMACJE DODATKOWE:

Odwołanie obiadu jest możliwe z wyprzedzeniem – najpóźniej tego dnia, kiedy dziecko nie przyjdzie do szkoły, do godziny 8.30.
Telefon do pani intendentki: (71) 798 68 36 wewn. 113

Stołówka mieści się na parterze w sali 8. Obiady wydawane są w godzinach 11.50 – 14.40.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z panią intendentką 71 798 68 36 wewn. 113