E-dziennik

Kalendarz

Plan lekcji

1. OPŁACANIE OBIADÓW:

Opłata za obiady w czerwcu 2019 r.  wynosi 12 x 4,90 zł = 58,80 zł (w dniu zakończenia roku szkolnego, w środę 19.06. obiady nie będą wydawane, nieczynna jest również świetlica – na razie nie ma jeszcze rozporządzenia ministra dotyczącego zmiany terminu zakończenia roku szkolnego, ale wszystko wskazuje na to, że ukaże się ono wkrótce).

Opłaty za obiady należy przelewać na konto 57 1020 5226 0000 6302 0416 3697 w banku PKO BP, wpisując w tytule zapłaty
„Obiady dla – imię, nazwisko i klasa dziecka – za miesiąc….”
(UWAGA: prosimy o sprawdzenie, czy w tytule zapłaty jest aktualna klasa dziecka!).

Przypominamy, że obiady należy opłacać w tym miesiącu, w którym uczeń się stołuje
(za m-c maj opłatę należy uiszczać od 1.czerwca, nie wcześniej!) najpóźniej 5. dnia miesiąca.

Informujemy, że nie ma możliwości opłacania obiadów gotówką.

2. INFORMACJE DODATKOWE:

Odwołanie obiadu jest możliwe z wyprzedzeniem – najpóźniej tego dnia, kiedy dziecko nie przyjdzie do szkoły, do godziny 8.30.
Telefon do pani intendentki: (71) 798 68 36 wewn. 113

Stołówka mieści się na parterze w sali 8. Obiady wydawane są w godzinach 11.50 – 14.40.

Opłata za obiady w maju 2019 r.  wynosi 20 x 4,90 zł = 98 zł – jest to kwota bazowa, od której odliczamy koszty obiadów niezjedzonych przez dzieci w kwietniu z powodu akcji protestacyjnej:

 – dzieci, które nie jadły obiadów w czasie strajku, płacą za obiady w maju kwotę 58,80 zł

 – dzieci, które w czasie strajku jadły obiady, płacą za obiady w maju kwotę 83,30 zł

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z panią intendentką 71 798 68 36 wewn. 113