PedagogJoanna Żłobicka-Strzałkowska (tel. 71 798 43 36 wewn. 140)
Psycholog – Lorentina Gierz (tel. 71 798 43 36 wewn. 141)
Pedagog specjalny – Monika Sławińska (tel. 71 798 43 36 wewn. 143)
Logopeda – Beata Maksymowicz (tel. 71 798 43 36 wewn. 142)

Głównymi odbiorcami działań pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego i logopedy w szkole są uczniowie. Wszelkie podejmowane działania, we współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz innymi przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły, mają służyć właśnie im.

Role pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego wzajemnie się przenikają i uzupełniają, wypełniając wspólny cel: aby uczeń w szkole i w klasie funkcjonował prawidłowo i czuł się bezpiecznie. Szczegółowe zadania związane z ich pracą można znaleźć pod odpowiednim przyciskiem.

Nad poprawnym rozwojem i funkcjonowaniem dzieci czuwają także logopeda oraz szkolny pedagog specjalny.

TELEFONY, które zawsze warto mieć pod ręką:

112 – numer alarmowy
986 – straż miejska
987 – wojewódzkie zarządzanie kryzysowe
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli (ITAKA)

inne ważne telefony wsparcia psychologicznego – pod przyciskiem „Wskazówki”


Skip to content