E-dziennik

Plan Lekcji

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021 w SP 1 we Wrocławiu

Uwaga: w harmonogramie zostały zaznaczone zmiany (w grudniu i styczniu) spowodowane sytuacją zdalnego nauczania oraz decyzją MEiN o zmianie terminu ferii zimowych.

rok szkolny trwa: 1.09.2020 – 25.06.2021
I semestr trwa: 1.09.2020 – 7.02.2021
II semestr trwa: 8.02.2021 – 25.06.2021
zmiana planu lekcji i zamiana zmian klas młodszych – 8.02.2021
 
przerwa świąteczna na Boże Narodzenie: 23 – 31.12.2020
ferie zimowe: 18 – 31.01.2021     4 – 17.01.2021
przerwa świąteczna na Wielkanoc: 1 – 6.04.2021
 
dodatkowe dni wolne:
14.10.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
4 i 5.01.2021 – dni wolne – szkoła zamknięta
25,26,27.05 (egzaminy ósmoklasistów) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
                                                                         szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
4.06.2021 – dzień wolny – szkoła zamknięta
 
Egzaminy ósmoklasistów:
język polski – 25.05.2021 (wtorek) – godz. 9.00 – 120/180 minut
matematyka – 26.05.2021 (środa) – godz. 9.00 – 100/150 minut
język obcy – 27.05.2021 (czwartek) – godz. 9.00 – 90/135 minut
 
Próbne egzaminy ósmoklasistów w SP1:
– 29.09. – 1.10.2020
– ostatni tydzień lutego
 
WRZESIEŃ
od 7. do 15. 09. – zebrania z rodzicami w formie ustalonej przez rodziców i wychowawców
               7.09. zebrania stacjonarne godz. 16.30 – klasy 1a, 1b, 1c (zebrania stacjonarne będą w sali gimnastycznej, małej sali gimnastycznej i auli)
                                                                 godz. 18.00 – klasy 4a, 4b, 8b
               8.09. zebrania stacjonarne godz. 16.30 – klasy 2a, 2b, 2c
                                                                 godz. 18.00 – klasy 2d, 8a
pasowanie Pierwszoklasistów (tylko w zespołach klasowych)
od 28.09. – 2.10. – próbne egzaminy ósmoklasistów
 
PAŹDZIERNIK
14.10.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
26 – 30. 10. – tydzień konsultacji on-line (indywidualnie uzgodniony kontakt rodzica i nauczyciela)
w ostatnim tygodniu października – otrzęsiny klas czwartych (formy zadań i zabaw bezkontaktowe)
 
GRUDZIEŃ
12.12.  8 – 15.12. – XXV Kiermasz Bożonarodzeniowy – obchody on-line
do 15.12. 18.12. – poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną i nagannym zachowaniem na koniec semestru
16.12.   21.12. – konsultacje dla rodziców on-line – przede wszystkim dla rodziców uczniów zagrożonych

 

STYCZEŃ
4 i 5.01.2021 – dni wolne – szkoła zamknięta
do 8.01.2021 22.01.2021 – wystawianie przewidywanych ocen na koniec semestru
do 15.01.2021 29.01.2021 – ostateczne wystawienie ocen na koniec semestru
 
LUTY
8.02.2021 – nowy plan lekcji i zamiana zmian klas I – III
od 8.02. – zebrania dla rodziców – on – line