E-dziennik

Plan Lekcji

Pomoc Psychologiczna

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021 w SP 1 we Wrocławiu

Uwaga: w harmonogramie zostały zaznaczone zmiany (w grudniu i styczniu) spowodowane sytuacją zdalnego nauczania oraz decyzją MEiN o zmianie terminu ferii zimowych.

rok szkolny trwa: 1.09.2020 – 25.06.2021
I semestr trwa: 1.09.2020 – 7.02.2021
II semestr trwa: 8.02.2021 – 25.06.2021
zmiana planu lekcji i zamiana zmian klas młodszych – 8.02.2021
 
przerwa świąteczna na Boże Narodzenie: 23-31.12.2020
ferie zimowe: 18 – 31.01.2021     4-17.01.2021
przerwa świąteczna na Wielkanoc: 1-6.04.2021
 
dodatkowe dni wolne:
14.10.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
4 i 5.01.2021 – dni wolne – szkoła zamknięta
17, 18, 19 marca – egzaminy próbne klas ósmych – dni wolne od nauki dla klas 4-7
25,26,27.05 (egzaminy ósmoklasistów) – dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla klas 1-7,
                                                                         szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
4.06.2021– dzień wolny – szkoła zamknięta
 
Egzaminy ósmoklasistów:
język polski – 25.05.2021 (wtorek) – godz. 9.00 – 120/180 minut
matematyka – 26.05.2021 (środa) – godz. 9.00 – 100/150 minut
język obcy – 27.05.2021 (czwartek) – godz. 9.00 – 90/135 minut
 
Próbne egzaminy ósmoklasistów w SP1:
29.09. – 1.10.2020
17, 18, 19.03. – egzaminy próbne klas ósmych – termin ogólnopolski
 
WAŻNE TERMINY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:
 
 

MAJ 2021
od 4.05.  – dni otwarte SP1 na stronie internetowej szkoły
5.05.  – egzamin predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej (godz. 10.00)
od 14.05. – rekrutacja do klasy pierwszej
do 14.05. – poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem na koniec roku
17.05. – konsultacje dla rodziców zagrożonych uczniów
17-21.05. –  spotkania wychowawców z rodzicami
21.05 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji do klasy dwujęzycznej

CZERWIEC 2021
2.06. – wystawianie przewidywanych ocen na koniec roku szkolnego
4.06. – dzień wolny (szkoła zamknięta, lekcje on-line się nie odbywają)
10.06. – ostateczny termin wystawiania ocen na koniec roku
25.06. – zakończenie roku szkolnego 2020/21

A TO JUŻ ZA NAMI…
 
WRZESIEŃ 2020
od 7. do 15. 09. – zebrania z rodzicami w formie ustalonej przez rodziców i wychowawców
7.09. zebrania stacjonarne godz. 16.30 – klas pierwszych (zebrania stacjonarne będą w salach gimnastycznych i auli)
                                                 godz. 18.00 – klas czwartych
pasowanie Pierwszoklasistów (tylko w zespołach klasowych)
od 28.09.-2.10. – próbne egzaminy ósmoklasistów
 
PAŹDZIERNIK 2020
14.10.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
26-30. 10. – tydzień konsultacji on-line (indywidualnie uzgodniony kontakt rodzica i nauczyciela)
w ostatnim tygodniu października – otrzęsiny klas czwartych (formy zadań i zabaw bezkontaktowe)
 
GRUDZIEŃ 2020
12.12.  8-15.12. – XXV Kiermasz Bożonarodzeniowy – obchody on-line
do 15.12. 18.12. – poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną i nagannym zachowaniem na koniec semestru
16.12.   21.12. – konsultacje dla rodziców on-line – przede wszystkim dla rodziców uczniów zagrożonych
 
STYCZEŃ 2021
4 i 5.01.2021 – dni wolne – szkoła zamknięta
do 8.01.2021 22.01.2021 – wystawianie przewidywanych ocen na koniec semestru
do 15.01.2021 29.01.2021 – ostateczne wystawienie ocen na koniec semestru
 
LUTY 2021
8.02.2021 – nowy plan lekcji i zamiana zmian klas I – III
od 8.02. – zebrania dla rodziców – on – line
 
MARZEC 2021
17-19.03. – próbne egzaminy klas ósmych; odwołane lekcje klas IV – VIII
24-26.03. – złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych (rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej)

KWIECIEŃ 2021
1-6.04. – wielkanocna przerwa świąteczna

Skip to content