E-dziennik

Kalendarz

Na czas nauki zdalnej

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020 w SP 1 we Wrocławiu

OGÓLNE:

rok szkolny     2.09.2019 – 26.06.2020
I semestr        2.09.2019 – 24.01.2020
II semestr       27.01.2020 – 26.06.2020
zmiana planu lekcji i zamiana zmian klas młodszych – 27.01.2020
 
przerwa świąteczna na Boże Narodzenie: 23.12.2019 – 31.12.2019
ferie zimowe: 10.02.2020  – 23.02.2020
Dzień Otwartych Drzwi – 6.02.2020, 16.00 – 18.00
przerwa świąteczna na Wielkanoc: 9.04.2020 –14.04.2020
dodatkowe dni wolne ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców: 14.10.2019, 12.06.2020
 
egzamin ósmoklasisty:
1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00  16 czerwca 2020 (wtorek)
2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00   17 czerwca 2020 (środa)
3. język obcy nowożytny –  23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 18 czerwca 2020 (czwartek)
 
SZCZEGÓŁY
wrzesień        9 IX zebrania rodziców klas IV – VIII (17.00)
                         9 IX spotkanie rodziców dziewcząt z kl. VII i przedstawiciela SanEpidu i Wydziału Zdrowia dot. programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV (16.30)
                       10 IX zebrania rodziców klas I – III (17.00)
                       25, 26, 27 IX próbny egzamin ósmoklasisty
 
październik     11 X pasowanie Pierwszoklasistów
                           14 X dzień wolny odpracowywany 14 XII Kiermaszem Bożonarodzeniowym (szkoła zamknięta)
                            25 X otrzęsiny klas IV
                            21 X   konsultacje  dla rodziców klas I – VIII (17.00)
 
listopad           18 XI zebrania rodziców klas IV – VIII (17.00)
                          19 XI zebrania rodziców klas I – III (17.00)
                          21 XI Dzień Pluszowego Misia w kl. I – III
 
grudzień         14 XII   –   XXIV Kiermasz Bożonarodzeniowy (16.30 – 19)
                          do 16 XII poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną
                          16 XII konsultacje dla rodziców klas I – VIII (17.00)
 
styczeń        do 9 I wystawianie ocen przewidywanych na koniec I semestru
                      do 17 I wystawianie ostateczne ocen na I semestr
                      27 I     zebrania rodziców klas IV – VIII na koniec I semestru (17.00)
                      28 I     zebrania rodziców klas I – III na koniec I semestru (17.00)
 
luty              3, 4, 7 II  „próba generalna” egzaminu ósmoklasistów
                      6 II  Dzień Otwartych Drzwi, 16.00 – 18.00
                      7 II Bal Karnawałowy klas I – III
 
marzec       30 III konsultacje dla rodziców klas I – VIII (17.00)
 
 kwiecień      21, 22, 23.04. egzamin ósmoklasisty – 9.00
UWAGA: dzieci z klas I – VI nie mają w tych dniach zajęć dydaktycznych ani wychowawczych. Szkoła może zorganizować opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują i złożą min. 5 dni wcześniej prośbę do Dyrektora szkoły o zapewnienie takiej opieki.
                       27 IV    zebrania rodziców klas IV – VIII (17.00)
                       28 IV zebrania rodziców  klas I – III  (17.00)
                       próbne egzaminy siódmoklasistów
 
maj               18 V    poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną
                                  niedostateczną i nagannym zachowaniem
                      18 V    konsultacje dla rodziców klas I – VIII (17.00) 
                     
czerwiec    do 4 VI wystawianie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego
                    5 VI  Olimpiada Lekkoatletyczna klas I – III
                    6 VI  –  IV Festyn Rodzinny i V Turniej Piłkarski SP1
                    8 VI – egzamin predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy VII
                              dwujęzycznej z językiem niemieckim w r.szk. 2020/21
                    do 10 VI wystawianie ocen ostatecznych na koniec roku   
                    12 VI dzień wolny (szkoła zamknięta) 
                    16 VI  egzamin ósmoklasisty: język polski godz. 9.00
                    17 VI  egzamin ósmoklasisty: matematyka godz. 9.00
                    18 VI egzamin ósmoklasisty: język obcy godz. 9.00 (w dniach 16 – 18 czerwca
                                                                           nie będzie opieki świetlicowej dla najmłodszych)
                    19 VI finał Turnieju Warcabowego
                    26 VI zakończenie roku szkolnego 2019/20