Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników naszej szkoły jest dbanie o dobrostan dziecka poprzez tworzenie dla niego bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni w szkole, jak również reagowanie na niepokojące zachowania wobec dziecka w środowisku pozaszkolnym. Pracownicy szkoły traktują dziecko z szacunkiem i uwzględniają jego potrzeby. Realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych szkoły oraz swoich kompetencji.

Stworzenie Standardów Ochrony Małoletnich pomóc ma w efektywnym zapobieganiu zagrożeniom wobec dzieci, a w konsekwencji skuteczniej tworzyć środowisko wolne od czynników, które mogą doprowadzić do naruszenia ich praw. Standardy jasno określają zakres zachowań niedozwolonych wobec uczniów, jak również w sposób przejrzysty informują o oczekiwanej reakcji w przypadku obaw o ich bezpieczeństwo.

Dokumenty:

Standardy ochrony małoletnich w SP1 we Wrocławiu

Standardy ochrony małoletnich w SP1 – wersja skrócona (dedykowana szczególnie uczniom)

Spis załączników

Ważne adresy, telefony, kontakty

           

Skip to content