JEDYNKA od lat angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Są to między innymi:

Szlachetna Paczka;
Pola Nadzei;
Marzycielska Poczta,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Adopcja na Odległość (Salezjańskie Centrum Misyjne
w Warszawie),
Fundacja KASISI,
Schronisko TARA i nasz podopieczny POSEJDON,
Kiermasz Bożonarodzeniowy w SP1,
Fundacja Dobroczynności,
Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Choroba Nowotworową.

Z inicjatywy uczniów powstał klub, w którym mogą oni świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie pomagać innym. Szkolny Klub Wolontariusza działa w naszej szkole od 2015 roku. Członkowie klubu angażują się w pomoc innym na trzech płaszczyznach:

pomoc akcyjna,
współpraca z lokalnymi przedszkolami,
współpraca ze świetlicą szkolną.

Celem SKW jest stworzenie takich działań, które wykorzystałyby potencjał wiedzy, umiejętności, zdolności i predyspozycji uczniów
w działaniach na rzecz środowiska szkolnego. Wolontariuszami mogą być uczniowie z klas 4-8, którzy powinni cechować się przede wszystkim:

– optymizmem i chęcią do działania,
– odpowiedzialnością,
– systematycznością,
– odwagą i brakiem barier psychicznych.

KODEKS NASZEGO WOLONTARIUSZA:

1.    BYĆ PEWNYM
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

2.    BYĆ PRZEKONANYM
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

3.    PRZESTRZEGAĆ ZASAD
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

4.    MÓWIĆ OTWARCIE
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

5.    CHĘTNIE SIĘ UCZYĆ
Rozszerzaj swoją wiedzę.

6.    BYĆ OSOBĄ NA KTÓREJ MOŻNA POLEGAĆ
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

7.    DZIAŁAĆ W ZESPOLE
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Spotkania wolontariuszy w PONIEDZIAŁKI o 13:25  w sali nr 1. Zapraszamy!

Skip to content