E-dziennik

Kalendarz

Plan lekcji

Audycje muzyczne w świetlicy!

Rozpoczęliśmy w świetlicy cykl koncertów przy współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Podczas spotkań z muzyką dzieci poznają instrumenty i ich brzmienie, formy muzyczne, różne tańce, nazwiska wielkich kompozytorów, ich biografię i twórczość, jak również muzykę różnych kultur.

22 października, w świetlicy podczas koncertu „Roztańczony buntownik” młodzi słuchacze z klasy I a, II b, III b i III c wybrali się w podróż po muzycznym świecie jazzu i klasyki dwóch wspaniałych amerykańskich kompozytorów: Leonarda Bernsteina i George’a Gershwina. W trakcie koncertu dzieci próbowały wychwycić rytmy, które decydowały o rozrywkowym charakterze wykonywanych dzieł. Ponadto zapoznały się z brzmieniem takich instrumentów muzycznych jak: klarnet, wiolonczela, pianino elektryczne oraz instrumenty perkusyjne. Audycja muzyczna była dla wychowanków źródłem radosnych emocji. http://test.sp1.wroclaw.pl/node/1921

Pola nadziei 2018 / 2019

Pola Nadziei – szósta edycja.

To jest już nasza szkolna tradycja!

Tak, jak co roku, świetlica nasza,

Wszystkich Jedynki Uczniów zaprasza,

by zamiast kwiatka, w Dniu Edukacji,

każdy wziął udział w tej pięknej akcji.

Podaruj Pani (panu) cebulek kilka,

i wspólnie stwórzmy pole w żonkilkach!

Dochód z tej akcji, jak wszyscy wiecie,

jest przeznaczony dla chorych dzieci!

                                                              Autor wiersza: wychowawca w świetlicy Anna Juryta

Dziękujemy uczniom z naszej szkoły za włączenie się w akcję i za wszystkie przyniesione cebulki kwiatów. Wkrótce zostaną posadzone w szkolnym ogródku. Czekamy do wiosny, aż wyrosną z nich piękne żonkile. W imieniu podopiecznych Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci serdecznie za nie dziękujemy!

„Pola Nadziei to kampania, której celem jest promowanie idei wolontariatu i niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum. Jest to szeroki zakres działań edukacyjnych i wolontaryjnych, którego dodatkowym celem jest pozyskiwanie środków na opiekę paliatywną.

Szczegóły akcji na stronie internetowej http://www.hospicjum.wroc.pl/pola-nadziei .

Pożegnanie września http://test.sp1.wroclaw.pl/node/1922

W dniu 3 września wychowawcy będą udzielać informacji dotyczących zapisówi funkcjonowania świetlicy w sali nr 4.

Karty zapisu do świetlicy uczniów obecnych klas pierwszych można składać u wychowawców świetlicy w terminie  do 7 września 2018.

Przydział sal dla grup świetlicowych:

klasy pierwsze – sala nr 4

klasy drugie – sala nr 2 i 4

klasy trzecie – sala nr  2 / 35

klasy 4 – 6  –    sala nr  2 / 35

Wspólna sala dla klas 1- 6:

6.30- 7.50 (przed lekcjami) – sala nr 4

16.15- 17.00 (po lekcjach) – sala nr 4

Świetlica szkolna jest otwarta w godzinach 6.30- 17.00.

Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do świetlicy: ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne. Przypominamy, że obuwie zmienne obowiązuje w świetlicy przez cały rok szkolny.

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci do szkolnej świetlicy. Czekamy na was z ciekawymi propozycjami zajęć i zabaw. W naszej świetlicy rozmawiamy, czytamy, śpiewamy, słuchamy muzyki. Rysujemy, malujemy i tworzymy z różnych materiałów. Rozwijamy zainteresowania i talenty dzieci. Świetlica jest także miejscem, w którym odpoczywamy, dobrze się bawimy i miło spędzamy czas. W salach korzystamy z najnowszych atrakcyjnych gier, klocków oraz pomocy edukacyjnych. Lubimy aktywnie spędzać czas, zarówno w sali, jak i na szkolnym podwórku, placu zabaw i boisku. Dbamy o to, aby każdy czuł się w świetlicy dobrze i bezpiecznie.

 Oto nasze tradycje:

1. Aktywnie włączamy się w akcje charytatywne:

– Pola Nadziei – pomoc dla Fundacji Wrocławskiego Hospicjum

– świetlicowa akcja na rzecz Wrocławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i konia Posejdona

– szkolny kiermasz bożonarodzeniowy

2. Integrujemy społeczność świetlicową poprzez organizację Mini Listy Przebojów oraz olimpiady sportowej.

3. Bierzemy udział w międzyszkolnych konkursach plastycznych oraz wiedzowych.

4. Promujemy zdrowy styl życia – bycie aktywnym oraz zdrowe odżywianie.

5. Zapoznajemy dzieci z literaturą dziecięcą, włączamy się w działania akcji „Cały Wrocław czyta”.

6. Chodzimy na krótkie wycieczki do Parku im. S. Tołpy i na trochę dłuższe do różnych instytucji kulturalnych i edukacyjnych we Wrocławiu.

7. Dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem – organizujemy warsztaty „Kreatywnie z dziećmi” dla nauczycieli z wrocławskich szkół.

 ABC świetlicy

– Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 17:00

– Do świetlicy przyjmuje się wychowanków na podstawie „Karty zapisu dziecka do świetlicy”, którą wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

– Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami świetlicowymi.

– W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.

– Dzieciom zapewnia opiekę wykwalifikowana kadra wychowawców.