E-dziennik

Kalendarz

Na czas nauki zdalnej

Rada Rodziców przy SP1 informuje, że wpłaty skarbników klasowych na Radę Rodziców są realizowane w sekretariacie SP1.

Składka na rok szkolny 2019/2020 wynosi 40 zł. Jeśli w szkole jest rodzeństwo, to składka wynosi po 20 zł. 

 Adres mailowy Rady Rodziców przy SP 1: radarodzicow@sp1.wroclaw.pl