E-dziennik

Kalendarz

Plan lekcji

Rada Rodziców przy SP1 informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. wpłaty skarbników klasowych na Radę Rodziców będą realizowane w sekretariacie SP1.
Składka na rok szkolny 2018/2019 wynosi 40 zł. Jeśli w szkole jest rodzeństwo, to składka wynosi po 20 zł.

Adres mailowy Rady Rodziców przy SP 1: radarodzicow@sp1.wroclaw.pl