E-dziennik

Plan Lekcji

Procedury w roku szkolnym

Oto lista konkursów, które w roku 2019/20 chcemy organizować dla uczniów naszej szkoły. Spis ten będzie sukcesywnie uzupełniany i uściślany.

S – konkurs szkolny                                                       IE/IIE/IIIE – pierwszy etap/drugi etap/trzeci etap
Ms – konkurs międzyszkolny
W – konkurs miejski (wrocławski)
D – konkurs wojewódzki (dolnośląski)
P – konkurs ogólnopolski
zł– konkurs płatny

NAZWA KONKURSU IX X XI XII I II III IV V VI
Konkursy dla kl. I – III                    
Konkurs ortograficzny dla kl. III (Ms)           I EII E      
Konkurs matematyczny dla kl. III (W)             I E II E    
Szkolny konkurs recytatorski kl. I – III         24.          
Plastyczny konkurs ekologiczny kl. I – III               +    
Konkurs wiedzy o Wrocławiu kl. II i III       9.            
                     
Konkursy z języka polskiego IX X XI XII I II III IV V VI
VII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” –(D) www.dyktando.hostingasp.pl/Informacja.aspx   I E 1., II E 28.                
zDolny Ślązak  (D)   I E 16. II E 18.   III E
8. – cz. ustna  
         
Alfik humanistyczny (P + zł)       11.            
Konkurs recytatorski (D)                    
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” (W)                    
Mitologiczny (Ms)                    
                     
Konkursy  z historii i WoSu IX X XI XII I II III IV V VI
zDolny Ślązak (D)   I E 16. II E 18.   III E
29.  
         
Alfik historyczny (P + zł)             +      
Konkurs historyczny dla kl. VIII (Ms)             I EII E    
Konkurs dla kl. VIII nt praw człowieka (S)       ok. 10.            
Konkurs dla kl. VIII wiedzy o UE (S)                 +  
Konkurs plastyczny „Jedność w różnorodności”               + +  
                     
Konkursy  z języka niemieckiego IX X XI XII I II III IV V VI
zDolny Ślązak (D)   I E 21 II E 21.              
Deutschfreund  (P + zł)     13.              
Sprachdoktor (P + zł)             18.      
Ich bin der Meister       +            
Konkurs czytania w języku niemieckim         21.            
                     
Konkursy  z języka angielskiego IX X XI XII I II III IV V VI
zDolny Ślązak (D)   21. 21.   III E.
17.  
         
English Master (W)         9.        
Słowo nieobce (S)   +                
Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych (S)     +              
Konkurs literowania (S)             +      
Konkurs piosenki i poezji anglojęzycznej                 +  
Konkurs bilingwalny (S)                 +  
                     
Konkursy  matematyczne IX X XI XII I II III IV V VI
Olimpiada Matematyczna Juniorów (P) I E’ 26. I E‘’ do 14.     II E
11.
  III E 22.      
zDolny Ślązak Matematyczny (D)   I E 17. II E 19   III E.
16.  
         
Dolnośląskie mecze matematyczne (D)       ++   +  
Matematyczny Marsz na Orientację (D)   5.                
Alfik matematyczny (P + zł)     27.              
Wieża Babel – konkurs lingwistyczny (D)       I E.   II E.        
Kangur Matematyczny (P + zł)             19.      
Turniej tabliczki mnożenia dla kl. IV (S)             +      
Szkolne mecze matematyczne klas VI (S)             +      
                     
Konkursy  przyrodnicze IX X XI XII I II III IV V VI
Konkurs wiedzy o AIDS dla kl. V (S)     +              
Z przyrodą na wesoło dla kl. IV (S)           +        
Konkurs wiedzy o lesie (S)             +      
                     
Konkursy  plastyczne IX X XI XII I II III IV V VI
„Jesienne Klimaty” (www.konkursydladzieci.eu) (D)   do 25.                
III wojewódzki konkurs plastyczny „Prawa dziecka oczami dzieci” (www.konkursydladzieci.eu) (D)     do 25.                
. „Mój świat za 50 lat” (W)     do 3.              
„Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożona-rodzeniowa”  (www.konkursydladzieci.eu) (P)     do 25.              
Akcja mural (www.kolejoweabc.pl/akcjamural )       do 15.            
„A czym dla ciebie jest lotnictwo?” (www.lotymarzen.pl)         do 15.            
                     
Konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną IX X XI XII I II III IV V VI
Konkurs fotograficzny „Moje zwierzątko” (S)     +              
Konkurs recytatorski kl. 3 – 4  „To w wartościach najważniejsze, że życie z nimi jest pełniejsze” (S)     +              
Konkurs recytatorski kl. 5 – 8 – poezja podręcznikowa (S)     +              
Konkurs czytelniczy „Zimowe wieczory z ulubioną książką, czyli co warto polecić do czytania” (S)           +        
Konkurs na sztukę pięknego czytania kl. 3 – 4 „Co to znaczy?, czyli nie tylko dorośli są najmądrzejsi” (S)   +                
Konkurs na sztukę pięknego czytania kl. 5 – 8 „Bajki filozoficzne” (S)   +                
Konkurs czytelniczy dla kl. 2 -3 „Mole książkowe” (Ms)   cały rok
                     
Konkursy w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia IX X XI XII I II III IV V VI
Konkurs wiedzy o sporcie kl. 4 – 8 (W)         +          
Konkurs wiedzy o Wrocławiu (podano terminy kolejnych etapów) (W)         +   + + +  
Szkolny przewodnik Wrocławia (W)           +        
Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów” (W)           +        
Rajd szklakami zabytków Wrocławia (W)           +        
Konkurs multimedialny o Wrocławiu (W)             +      
Konkurs plastyczny o Wrocławiu (W)             +      
Wrocławskie spacery krajoznawcze (W)             +      
Konkurs krasomówczy (W)             +      
Wratislavia Sacra (W)             +      
Konkurs wiedzy o Lwowie (W)             +      
Konkurs poetycki (W)               +    
Rajd Śladami pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (W)               +    
Konkurs fotograficzny (W)                 +