E-dziennik

Kalendarz

Plan lekcji

Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej w r. szk. 2019/2020

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych – w czwartek 30.05. o godz. 15. Zgodnie z § 2 pkt. 6 Regulaminu Rekrutacji

„Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły (bez liczby uzyskanych punktów).”

Słowo „zkwalifikowanie” oznacza tu uzyskanie odpowiedniej liczby punktów, która uprawnia do złożenia dokumentów do klasy dwujęzycznej

Zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu i uzyskanym wyniku będzie można pobrać w sekretariacie (czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30). Przypominamy, że zgodnie z regulaminem nie udzielamy przez telefon żadnych informacji na temat wyników.

 

 

 

W kwietniu ruszy procedura naboru uczniów do klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckim. O miejsce w takiej klasie mogą się ubiegać zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i spoza SP1, zarówno ci, którzy już uczyli się tego języka, jak i ci, którzy chcą rozpocząć naukę języka niemieckiego od początku. Warunkiem koniecznym jest zdanie na odpowiednim poziomie testu predyspozycji językowych. Deklarację chęci przystąpienia do takiego sprawdzianu trzeba złożyć do 9 kwietnia 2019 r. (załącznik nr 2) w sekretariacie SP1, a sam sprawdzian odbędzie się w naszej szkole 10 maja 2019 r. o godz. 10.00.

Kolejny ważny dla Kandydatów termin to 30 maja, godz. 15. Wtedy w szkole zostaną wywieszone wyniki sprawdzianu predyspozycji.

Od 21 do 24 czerwca 2019 r. można będzie składać dokumenty przyjęcia do klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckim:

  • świadectwo ukończenia klasy szóstej,
  • potwierdzona kopia tego świadectwa – można potwierdzić na miejscu w sekretariacie,
  • wniosek o przyjęcie – załącznik nr 3,
  • zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do egzaminu predyspozycji językowych z określeniem liczby uzyskanych punktów (konieczne w przypadku uczniów spoza naszej szkoły)

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 26 czerwca o godz. 15 w szkole zostanie wywieszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych.

Ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji można się zapoznać w załączonym regulaminie (załącznik nr 1).

Wszystkim chętnym życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

Załączniki: