E-dziennik

Kalendarz

Na czas nauki zdalnej

Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej w r. szk. 2020/2021 – najważniejsze informacje

Ze względu na zaistniałą sytuację Dyrekcja SP1 przedłuża możliwość zgłaszania chęci przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy siódmej dwujęzycznej do 10 kwietnia do godziny 15. Wypełnioną i podpisaną deklarację (jej scan lub zdjęcie) należy przesłać na adres sekretariat.sp001@wroclawskaedukacja.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu ogłasza rekrutację do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim w roku szkolnym 2020/2021. Chętni uczniowie powinni złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy siódmej dwujęzycznej (załącznik 1) do 3 kwietnia 2020. Egzamin odbędzie się 5 maja o godzinie 10.00 w naszej szkole.

Kolejne ważne daty:

28 maja 2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego (wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczonej na tablicy na parterze szkoły)

26 – 29 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie do Szkoły (załącznik 2)

2 lipca godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego

Regulamin rekrutacji i wzory dokumentów można pobrać klikając w baner „Rekrutacja”, który znajduje się powyżej.

Wszystkim chętnym życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!