*WIELOKULTUROWOŚĆ W BOŻYM NARODZENIU (Kiermasz Bożonarodzeniowy w SP 1) (http://test.sp1.wroclaw.pl/node/1771)

 Dnia 9 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu odbył się XXII Kiermasz Bożonarodzeniowy. Uczniowie naszej szkoły przygotowali, wspólnie z nauczycielami i rodzicami, wiele różnych stoisk, kawiarenek, aukcji, przedstawień i koncertów muzycznych. Pośród wielu świątecznych atrakcji nie zabrakło elementów bożonarodzeniowych innych krajów np. Niemiec, Austrii czy Wielkiej Brytanii.

 • Prezentacja multimedialna o tradycjach świątecznych w krajach anglojęzycznych – klasa 4e,
 • Kawiarenka „niemiecka”- tradycyjne przysmaki bożonarodzeniowe w Niemczech, wystawa prac uczniów o tradycjach niemieckich i austriackich –  klasy 4c i 7c,
 • Kawiarenka świąteczna z tradycjami angielskimi – klasa 4d,
 • Koncert kolęd „Na schodach” – w języku polskim i angielskim – klasy 2a, 2b, 3a,
 • Koncert instrumentalny kolęd i utworów świątecznych z różnych krajów – uczniowie klas 6c i 7e.

Przygotowanie do Kiermaszu miało charakter wielowątkowy tzn. uczniowie na lekcjach i próbach (zajęcia pozalekcyjne) ćwiczyli i doskonalili programy artystyczne, przygotowywali elementy plastyczne np. plakaty, prezentacje multimedialne, ozdoby świąteczne.

Na lekcjach muzyki ćwiczyliśmy angielskie utwory świąteczne np. „We Wish You a Merry Christmas”, „Merry Christmas everyone”. “Silent Night”/ Stille Nacht w klasach 4-6, a we wszystkich klasach 7 uczniowie poznali tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach Unii Europejskiej. Celem powyższych działań było promowanie idei wielokulturowości, zgodnie z założeniami realizowanego w szkole projektu International High5 for teachers: ready for multiculturalism (POWER) .

Opiekę nad koncertem obcojęzycznym i innymi działaniami objęły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Paulina Baniewska, Beata Makarewicz, Marta Musiał oraz nauczyciel muzyki Sławomir Standio.

 

*CZŁOWIEK JEST ZAWSZE SOLIDARNY Z KIMŚ I DLA KOGOŚ

A MAN IS ALWAYS IN SOLIDARITY WITH SOMEBODY AND FOR SOMEONE (http://test.sp1.wroclaw.pl/node/1770)

 8 grudnia uczniowie klasy IV, II i świetlicy mieli okazję uczestniczyć w czterogodzinnych warsztatach prowadzonych w j. angielskim i niemieckim przez jednego z liderów Projektu Erasmus+ goszczącego w Polsce. Uczniowie nie tylko, mogli sprawdzić swoje umiejętności w rozumieniu i posługiwaniu się j. angielskim i niemieckim, ale również zostali wdrożeni w niezwykle ważne w dzisiejszych czasach zagadnienia – solidarności międzyludzkiej, międzykulturowości i tolerancji. Uczniowie wzięli udział w wielu zabawach oraz eksperymentach, które z jednej strony stanowiły dla uczniów świetną zabawę, a z drugiej strony uwrażliwiały uczniów na ważne tematy. Celem warsztatów było zrozumienie samego pojęcia solidarności oraz znalezienia możliwych w realizacji przez każdego z nas sposobów na bycie solidarnym z kimś i dla kogoś. Warsztaty te na długo pozostaną w pamięci uczniów, nie tylko ze względu na ich niezwykły przebieg, ale również ze względu na spotkanie z charyzmatycznym i oddanym swojej pracy człowiekiem.

 

*21 listopada 2017r.-Dzień Życzliwości (http://test.sp1.wroclaw.pl/node/1769)

Dnia 21 listopada 2017r. nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Dąbrowskiej we Wrocławiu (Paulina Baniewska, Joanna Hadryś, Beata Makarewicz, Marta Musiał) zorganizowały anglojęzyczny Dzień Życzliwości- w ramach projektu POWER. Uczniowie wszystkich klas poszukiwali na korytarzach szkolnych ,,życzliwych karteczek”, które zawierały miłe sentencje w języku angielskim. Działanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony społeczności szkolnej.

                               Koordynator działania: Paulina Baniewska (nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

 Cele projektu:

 • Edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie
 • Nauczanie i uczenie się języków obcych
 • Nowe innowacyjne programy nauczania / metody edukacyjne / rozwój szkoleń/kursów

Działania w projekcie:

 • 28 mobilności (wyjazdów edukacyjnych – językowych i metodycznych) do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii i na Maltę
 • kursy językowe i metodyczno-kulturowe
 • cykl działań dla uczniów: 
  • 2 wizyty w roku w hospicjum dla dzieci z zabawami warming up i piosenkami/quizami w języku obcym
  • Noc literatury obcojęzycznej – Konkurs czytania na głos literatury obcojęzycznej; wspólne czytanie wersji uproszczonych, przeznaczonych dla uczniów),
  • Human Rights Treasure hunt – zabawa w terenie z elementami języka obcego mająca na celu  zapoznanie uczniów z najbardziej podstawowymi zapisami w prawach człowieka. (w ramach obchodów 5 maja – celebrowanego w Radzie Europy jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej).
  • „Aktywni. Kreatywni. Pozytywni”- wprowadzenie do programu lekcji wychowawczych zabaw/gier w języku obcym, wzmacniających integrację klasy w myśl hasła szkoły
  • Dzień Matematyki pod patronatem sławnych przedstawicieli tej dziedziny wraz z obcojęzycznym konkursem tabliczki mnożenia
  • Konkurs „Jestem bilingualny”- uczeń przystępuje do testu językowego z dwóch języków
  • Wielokulturowość w Bożym Narodzeniu i kiermasz
  • Spotkanie z obcokrajowcem + eTWINNING
  • Rajd rowerowy – śladami wielokulturowego Wrocławia;
  • 10 warsztatów dla uczniów na temat wielokulturowości według przygotowanych 10 scenariuszy
  • Prezentacje nauczycieli z mobilności

Grupa docelowa:

 • 27 nauczycieli różnych przedmiotów
 • uczniowie SP 1

Realizator projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Partnerzy:

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 323 043,48 PLN

Kwota dofinansowania: 323 043,48 PLN

Wkład Miasta: –

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2017

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019

Kontakt: gmskot1@gmail.com

Skip to content