E-dziennik

Kalendarz

Na czas nauki zdalnej

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21

Przyjętych i nienieprzyjętych do nauki w SP1. Publikujemy je zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 25.03.2020. Kontakt w sprawie rekrutacji jest możliwy tylko mailowo: sekretariat.sp001@wroclawskaedukacja.pl

Kolejne kroki w procesie rekrutacji

* Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) – od 07.04.2020r. od godz. 10:00
* Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole – niezwłocznie!

Postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują wolnymi miejscami:
* Złożyć zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi załącznikami od 15.04.2020r. do 16.04.2020r. od godz. 8:00 do godz. 15:00
* Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole podstawowej (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 22.04.2020r. od godz. 10:00
* Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca
22.04.2020r. i 23.04.2020r. do godz. 15.00
* Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)
27.04.2020r. od godz. 10:00
* Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy – 31.08.2020 r.