E-dziennik

Plan Lekcji

Procedury w roku szkolnym

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21

Przyjętych i nieprzyjętych do nauki w SP1. Publikujemy je zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 25.03.2020. Kontakt w sprawie rekrutacji jest możliwy tylko mailowo: sekretariat.sp001@wroclawskaedukacja.pl

Kolejne kroki w procesie rekrutacji

* Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole – niezwłocznie!

* Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)
27.04.2020r. od godz. 10:00
* Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy – 31.08.2020 r.