„Wroclaw’s international high 5: gotowi na multikulturowość!”

 Cele projektu:

 • Edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie
 • Nauczanie i uczenie się języków obcych
 • Nowe innowacyjne programy nauczania / metody edukacyjne / rozwój szkoleń/kursów

Działania w projekcie:

 • 28 mobilności(wyjazdów edukacyjnych – językowych i metodycznych) do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Niemiec i na Maltę
 • kursy językowe i metodyczno-kulturowe
 • cykl działań dla uczniów:
  • 2 wizyty w hospicjum dla dzieci z zabawami warming up i piosenkami/quizami w języku obcym
  • Noc filmów anglojęzycznych, Konkurs czytania na głos literatury obcojęzycznej; wspólne czytanie wersji uproszczonych, przeznaczonych dla uczniów na lekcjach),
  • Human Rights Treasure hunt – zabawa w terenie z elementami języka obcego mająca na celu  zapoznanie uczniów z najbardziej podstawowymi zapisami w prawach człowieka. (w ramach obchodów 5 maja – celebrowanego w Radzie Europy jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej).
  • „Aktywni. Kreatywni. Pozytywni”- wprowadzenie do programu lekcji wychowawczych zabaw/gier w języku obcym, wzmacniających integrację klasy w myśl hasła szkoły
  • Dzień Matematyki pod patronatem sławnych przedstawicieli tej dziedziny wraz z obcojęzycznym konkursem tabliczki mnożenia
  • Konkurs „Jestem bilingualny”- uczeń przystępuje do testu językowego z dwóch języków
  • Wielokulturowość w Bożym Narodzeniu i kiermasz
  • Spotkanie z obcokrajowcem + eTWINNING
  • Rajd rowerowy – śladami wielokulturowego Wrocławia;
  • 10 warsztatów dla uczniów na temat wielokulturowości według przygotowanych 10 scenariuszy
  • Prezentacje nauczycieli z mobilności

Grupa docelowa:

 • 27 nauczycieli różnych przedmiotów
 • uczniowie SP 1

Realizator projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Partnerzy:

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 323 043,48 PLN

Kwota dofinansowania: 323 043,48 PLN

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2017

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019

Skip to content