• 01
    cze
    2018

    Nasi nauczyciele z wizytą w Przylądku Nadziei.

    W ramach Projektu High5 POWER wraz z dwiema nauczycielkami ,przeprowadziłyśmy zajęcia w szpitalu dla dzieci z chorobami nowotworowymi – Przylądku Nadziei. Celem naszych spotkań było zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem języka angielskiego, a także wspólna zabawa z wykorzystaniem tego języka. W zajęciach uczestniczyli mali pacjenci, których stan zdrowia i samopoczucie pozwalało na wspólną aktywność. Nie wszystkie dzieci mogły brać udział w każdej zabawie, ponieważ część z nich poruszała się na wózkach lub była osłabiona leczeniem. W zajęciach wykorzystałyśmy zabawy ruchowe ze śpiewem po angielsku, zabawy integracyjne, w czasie których dzieci uczyły się angielskich nazw kolorów, owoców i warzyw. Wykonaliśmy prace plastyczne z użyciem atrakcyjnych dla dzieci  materiałów (pieczątek, naklejek, taśm), każdy przygotował swoją wizytówkę z imieniem w wersji angielskiej, a także laurkę dla kogoś bliskiego. W czasie naszego spotkania dzieci były bardzo chętne do współpracy i radosne. Większość z nich z łatwością zapamiętywała i powtarzała angielskie słówka. Zajęcia pozwoliły im choć na chwilę nie myśleć o chorobie, a równocześnie poznać nieznane dotąd treści. Większość dzieci była w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym i nie miała wcześniej bezpośredniego kontaktu z językiem angielskim.

Skip to content