W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. https://dokumenty.mein.gov.pl/f3f0f652-da38-4fe7-a13e-90e34e774bad/wytycznezachowaniabezpieczenstwazdrowotnegomeinmzigisdlaszkoliplacowek.pdf

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w SP1

Zasady organizacji pracy SP1 – nauka zdalna

Skip to content