Przedstawiamy plan zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli naszej szkoły w roku szkolnym 2019/20. Uczniowie!  Korzystajcie z całej gamy zajęć rozwijających oraz wyrównujących szanse edukacyjne i konsultacji. Zapraszamy!

Oprócz wymienionych poniżej zajęć prowadzimy również indywidualne programy nauczania dla kilku uczniów szczególnie uzdolnionych (matematyka, język polski). Obcokrajowcy doskonalą znajomość języka polskiego w czasie dodatkowych indywidualnych zajęć. Odbywają się zajęcia terapii pedagogicznej oraz zajęcia indywidualnego wsparcia edukacyjnego dla uczniów tego potrzebujących, a także zajęcia logopedyczne indywidualne lub w bardzo małych grupach.

Skip to content