Otrzęsiny

Impreza dla klas czwartych, która powstała z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w 1982 r. Z reguły przygotowywana przez uczniów klas starszych – obecnie przez szóstoklasistów. W trakcie jej trwania czwartoklasiści poddawani są różnym próbom i sprawdzającym ich umiejętności konkurencjom, po zaliczeniu których następuje oficjalne przyjęcie do braci uczniowskiej. Jednocześnie każda klasa czwarta przygotowuje oryginalną prezentację na zadany temat.

Pasowanie na pierwszaka

Zainicjowana w latach 80-tych, a odbywająca się w atmosferze radości i klasowych prezentacji – uroczystość, przygotowywana przez Samorząd Uczniowski. W trakcie jej trwania, każda klasa przedstawia krótki program artystyczny, a wybrani przedstawiciele klasy poddawani są testom znajomości szkoły. Następnie wszystkie dzieci składają uroczyście ślubowanie. Na koniec pani dyrektor pasuje – dotykając ramienia – każdego pierwszoklasistę historycznym piórem. Specjalnie na tę uroczystość rodzice przygotowują swoim dzieciom czapki, dla każdej klasy w innym kolorze.

Olimpiada lekkoatletyczna dla klas młodszych

Sportowa impreza masowa dla uczniów klas 0 – 3. Odbywa się na przełomie maja i czerwca od 2002 r. Jej pomysłodawcą i głównym organizatorem jest p. Joanna Błaszczyk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Olimpiada obejmuje cztery konkurencje lekkoatletyczne: rzut piłeczką tenisową, skok w dal, bieg na 40 m (kl. 1) i 60 m (kl. 2 i 3) oraz biegowa sztafeta grupowa (do roku 2011 – bieg przełajowy). Zawodnicy konkurują ze sobą w poszczególnych poziomach klas, z podziałem na dziewczynki i chłopców. Zwycięzcy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz medale: złoty, srebrny lub brązowy. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Wielka impreza środowiskowa przygotowywana przez uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników SP 1. Organizowana jest nieprzerwanie od 1996 r., zawsze w drugą sobotę grudnia. W jej trakcie odbywają się: prezentacje przedstawień jasełkowych i teatralnych, koncerty kolęd, aukcje ozdób choinkowych i prac plastycznych, loteryjki fantowe, turniej tenisa stołowego„O bombkę Dyrektora Szkoły”. W trakcie kiermaszu można zrobić przedświąteczne zakupy (prezenty, ozdoby choinkowe, kartki świąteczne wykonane przez uczniów) na stoiskach kiermaszowych oraz zjeść świąteczne wypieki w okolicznościowych kawiarenkach. Kiermasz ma charakter charytatywny – cały dochód przeznaczony jest na pomoc uczniom naszej szkoły potrzebującym wsparcia (dofinansowanie obiadów, podręczników, wyjazdów na Zielone Szkoły oraz wycieczki klasowe). Kiermaszowy wieczór przepełniony niepowtarzalną, rodzinną i prawdziwie świąteczną atmosferą, której ciepło wspominają wszyscy goście oraz organizatorzy kiermaszu.

Sportowy Dzień Dziecka

Masowa impreza ogólnoszkolna, organizowana przez nauczycieli wf. Program imprezy corocznie ulega modyfikacjom, ale opiera się zawsze na stałych elementach. Należą do nich: stoiska rekreacyjne, przy których dzieci dobrze się bawią i są nagradzane cukierkami; bicie rekordów szkoły w lekkiej atletyce; pokazowe mecze oraz loterie fantowe.

Szkoła wesoła – dzień bez teczki

To aktywizująca forma pracy organizowana od 1993 r. w klasach młodszych. Głównym celem zajęć jest wzbudzenie w uczniach pozytywnych odczuć związanych ze szkołą, motywacja do działania, integracja zespołów klasowych i międzyklasowych. W dniu bez teczki zajęcia we wszystkich klasach przebiegają wg jednego scenariusza wokół określonego tematu np.: „Ortografia na wesoło”, „Gwiazdka w szkole”, „Mikołajki”, „Pierwszy dzień wiosny”, „Ratujmy Ziemię”, „Wypoczywajmy inaczej”, „Święta tuż, tuż…”, „Zima”, „Przyjęcie klas pierwszych do grupy wiekowej”, „Ziemia jest jedną, wielką jabłonią”, „Ziemia, wyspą zieloną” itp. Zadania są dostosowane do poziomu klas. Dzień aktywności podzielony jest na kilka faz. Pierwsza faza – to zapoznanie z planem dnia, druga – spotkanie wszystkich zespołów w auli, podczas którego klasa prowadząca wprowadza w tematykę dnia i proponuje zadania do pracy grupowej w salach lekcyjnych. Trzeci etap – to prezentacja wyników zadań, dyskusje, ocena turnieje, konkursy, ewaluacja.

Święto Szkoły

Impreza po raz pierwszy zorganizowana 31 maja 2003r. jako jedno z zadań do akcji Szkoła z Klasą. Była to ogólnoszkolna prezentacja projektu „Wehikułem czasu w epokę Marii Dąbrowskiej”, która przybrała różnorodny, oryginalny i niepowtarzalny charakter. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie szkoły. Oprócz ekspozycji prac plastycznych, plakatów edukacyjnych przedstawiających czasy, w jakich żyła i pracowała patronka Jedynki (film, muzyka, literatura, architektura, wynalazki, wybitni przedstawiciele epoki, życie codzienne itp.), miały miejsce przedstawienia teatralne oparte na twórczości Dąbrowskiej, scenki z jej życia, pokazy tańca i mody z epoki, stylowa kawiarenka oraz inscenizacja – wywiad M. Dąbrowskiej z wybitnymi postaciami okresu XX – lecia międzywojennego. Święto szkoły było też okazją do przedstawienia goszczącym tego dnia w szkole rodzicom i innym zaproszonym osobom, całorocznego dorobku dzieci: ich prac literackich, plastycznych, projektów i zadań wykonywanych w trakcie nauki szkolnej. Podczas Święta Szkoły odbył się finał projektu edukacyjnego „Nasz koń”. W scenerii ekspozycji „Koń w czasach Marii Dąbrowskiej”, któremu towarzyszyła prezentacja prawdziwego sprzętu jeździeckiego, przeprowadzony został wernisaż i aukcja prac plastycznych z konkursu „Nasz Posejdon”. Oprócz tego odbyła się projekcja filmu „Nasz chrześniak”, wystąpił kabaret „Koń by się uśmiał”, a zainteresowani uczestnicy prezentacji mogli zaopatrzyć się w gazetkę „Wokół Posejdona” oraz okolicznościową pocztówkę z naszym koniem. Wspólny wysiłek dzieci i nauczycieli – będący pozytywnym doświadczeniem dla obu stron, przynoszącym satysfakcję z przygotowania udanego przedsięwzięcia – zadecydował o kontynuowaniu tego działania i wpisaniu Święta Szkoły w tradycje Jedynki.

Złota Jedynka

Odznaka przyznawana uczniom kończącym SP 1 ze średnią przynajmniej 5,25 i z wzorową oceną zachowania (do roku szk. 2081/19 wymagana średnia – dla uczniów kończących szkołę po VI klasie – wynosiła 5,5). Wyróżnienie to uchwalone zostało podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej 15 czerwca 1992 r. Autorem projektu znaczka jest Ernest Niemczyk, jeden z ówczesnych rodziców uczniów.

Trzymaj się prosto

Kampania prozdrowotna organizowana przez Wydział Zdrowia przy Urzędzie Miejskim w formie konkursu na najciekawszy szkolny program profilaktyki wad postawy. W Jedynce od wielu lat nauczyciele gimnastyki korekcyjnej – Dorota i Wojciech Langnerowie oraz Emilia Marut – nauczycielka wuefu przygotowują specjalny Program dla całej szkoły. Włączają się do niego również nauczyciele ze świetlicy: Ewa Kutrowska i Grażyna Skuza, wychowawcy klas 1 – 6 oraz szkolna pielęgniarka. Przy aprobacie dyrekcji, grona pedagogicznego oraz wsparciu administracji realizowane są różne zadania: konkursy plastyczne, literackie, występy artystyczne, heppeningi, apele, wystawy prac plastycznych, gry i zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych, otwarte lekcje gimnastyki korekcyjnej dla rodziców uczniów klas 1 – 3 oraz zabawy integracyjne uczniów z klas 3 z dziećmi z Przedszkola 107, których inicjatorkami są Panie Joanna Błyszczyk i Joanna Hadryś. Celem prowadzonej akcji jest zachęcenie uczniów do dbania o swoją postawę poprzez naukę autokorekcji przed lustrem oraz do systematycznej aktywności fizycznej. Jednocześnie w trakcie jej trwania waży się tornistry, co ma uzmysłowić dzieciom i ich rodzicom skutki przeciążania kręgosłupa. Podsumowaniem tygodnia „Trzymaj się prosto” jest apel uświetniony występami dzieci ze świetlicy i połączony z wystawą prac plastycznych. Podczas apelu dzieci wyróżniające się aktywnością są nagradzane koszulkami, dyplomami i drobnymi upominkami. Efektem akcji, która z roku na rok cieszy coraz większym zainteresowaniem są prośby o kontrole wad postawy oraz zestawy ćwiczeń dla uczniów klas 4 – 6, którzy nie są objęci gimnastyką korekcyjną.

Wigilia

W naszej szkole, jak w każdej szanującej się rodzinie, od lat podtrzymujemy tę piękną tradycję przeżywania wigilii. I choć nie towarzyszy jej pierwsza gwiazda na niebie ani ciemność za oknem, zasiadamy do wspólnego stołu, aby z tymi, z którymi codziennie spędzamy długie godziny nauki i pracy, podzielić ten niezwykły chleb. W każdej klasie rozbrzmiewają kolędy i ciepłe słowa, łamiemy się opłatkiem i odczuwamy ten niezwykły klimat wzruszenia. Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły również spotykają się przy wigilijnym stole, łamiąc pomiędzy sobą opłatek i składając życzenia. Niech ta niepowtarzalna atmosfera trwa w naszych sercach przez cały rok, szczególnie w chwilach trudu i codziennego zabiegania.

Skip to content