E-dziennik

Kalendarz

Na czas nauki zdalnej

Dyrekcja szkoły

Anna Piekara – dyrektor
Alina Świątkowska – wicedyrektor
Jacek Kulesza – wicedyrektor

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna:
Joanna Błaszczyk, Beata Gurtatowska, Joanna Hadryś, Anna Juryta, Beata Makarewicz, Marta Musiał, Iwona Pełka, Monika Waszkiewicz, Dorota Zilbert

Język polski:
Katarzyna Ciółko , Karolina Chroboczek, Jolanta Jabłonkowska, Karolina Korzeniowska-Romanowska, Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza, Urszula Pawelska, Dorota Żbikowska

Matematyka:
Angelika Bernagiewicz, Urszula Karbowska, Joanna Oleksy, Teresa Palińska, Joanna Pawłowska, Alina Świątkowska

Język niemiecki:
Dorota Jachimczak, llona Kaczmarek, Izabela Kostępska, Katarzyna Lenczuk-Rybka, Anna Piekara

Język angielski:
Małgorzata Chodyka , Anna Klugiewicz, Joanna Musielak, Katarzyna Zwierzyńska-Paluszek, Elżbieta Zwonik

Geografia:
Katarzyna Czerwonka, Beata Wira

Fizyka:
Grzegorz Mikłaszewicz, Barbara Platis

Chemia:
Barbara Platis, Joanna Zych

Biologia:
Katarzyna Czerwonka, Beata Obarska,  Joanna Zych

Przyroda:
Katarzyna Czerwonka, Beata Obarska, Beata Wira

Historia:
Dorota Olejniczak, Renata Kołodziejczyk, Katarzyna Kopeć

WoS – wiedza o społeczeństwie:
Dorota Olejniczak, Grzegorz Matwiszyn

Plastyka:
Ewelina Łozińska

Muzyka:
Sławomir Standio

Informatyka:
Magdalena Kolk-Paruzel, Grzegorz Matwiszyn, Joanna Pawłowska

Technika:
Marek Słomka

Wychowanie fizyczne:
Mariusz Bednarek, Andrzej Dudkowski, Beata Ilczuk , Wojciech Langner, Emila Marut,  Ewa Mikulska-Banach, Bartosz Steuer

Gimnastyka korekcyjna:
Dorota Langner, Ewa Mikulska-Banach

Religia:
Jowita Kloczkowska,  s.Longina Majtka, Beata Matras, Bartosz Steuer,

Świetlica:
Joanna Bargiel, Elżbieta Dudziak, Krystyna Fajfruk – kierownik świetlicy, Karolina Fiedler, Barbara Kiezik, Magdalena Koszkul, Monika Mielec, Renata Pawłowska, Anna Pupka, Katarzyna Sarnatowicz-Stawicka

Biblioteka:
Małgorzata Buska, Barbara Wołek

Pedagog, psycholog, logopeda, nauczycielki wspomagające:
Beata Samorek, Lorentina Gierz, Beata Maksymowicz, Monika Sławińska, Agnieszka Łazińska, Natalia Borkowska

Pracownicy administracji i obsługi:

Sekretarz szkoły – Anna Bętkowska

Kierownik gospodarcza – Wanda Pazera

Główna księgowa – Renata Hejda

Specjalistka do spraw kadr – Małgorzata Reczek

Specjalistka do spraw płac  – Krystyna Banaś

Specjalista do spraw BHP – Damian Buczkowski

Woźne – Jolanta Brąszkiewicz, Halina Burek

Szatniarka – Danuta Wotus

Intendentka – Elżbieta Sobotka

Pracownice kuchni – Marta Barczak, Beata Krasowska-Fitas, Irena Kubiaczyk , Lidia Kuboń – szef kuchni, Ilona Markowska

Panie sprzątające – Elżbieta Bogucka, Małgorzata Czerwińska, Beata Gamska, Marta Grodzka, Elżbieta Hadała, Regina Hudzik,  Małgorzata Kozik, Jadwiga Kubaja, Grażyna Mośko, Ewa Niezgoda, Anna Stępień

Konserwator – Marcin Stefański

Dozorca dzienny – Roman Sodkiewicz

Dozorca dzienny, ogrodnik – Czesław Sodkiewicz