E-dziennik

Kalendarz

Plan lekcji

Dyrekcja szkoły

Anna Piekara – dyrektor
Alina Świątkowska – wicedyrektor
Jacek Kulesza – wicedyrektor

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna:
Joanna Błaszczyk, Beata Gurtatowska, Joanna Hadryś, Beata Makarewicz, Marta Musiał, Iwona Trojanowska, Monika Waszkiewicz, Dorota Zilbert

Język polski:
Katarzyna Ciółko , Karolina Chroboczek, Danuta Giebel, Jolanta Jabłonkowska, Karolina Korzeniowska-Romanowska, Grażyna Kulesza , Jacek Kulesza, Paulina Łopatka-Koneczny, Krystyna Marut, Dorota Żbikowska

Matematyka:
Angelika Bernagiewicz, Urszula Karbowska, Joanna Oleksy, Teresa Palińska, Joanna Pawłowska, Alina Świątkowska

Język niemiecki:
Dorota Jachimczak, llona Kaczmarek, Izabela Kostępska, Katarzyna Lenczuk-Rybka, Anna Piekara

Język angielski:
Małgorzata Chodyka , Anna Klugiewicz, Grzegorz Matwiszyn, Joanna Musielak, , Katarzyna Zwierzyńska-Paluszek, Elżbieta Zwonik

Geografia:
Katarzyna Czerwonka, Beata Wira

Fizyka:
Grzegorz Mikłaszewicz, Barbara Platis

Chemia:
Barbara Platis, Joanna Zych

Biologia:
Beata Obarska,  Joanna Zych

Przyroda:
Katarzyna Czerwonka, Beata Obarska, Beata Wira

Historia:
Dorota Olejniczak, Renata Kołodziejczyk, Katarzyna Kopeć

WoS – wiedza o społeczeństwie:
Dorota Olejniczak, Grzegorz Matwiszyn

Plastyka:
Ewelina Łozińska

Muzyka:
Sławomir Standio

Zajęcia komputerowe, informatyka:
Magdalena Kolk-Paruzel, Grzegorz Matwiszyn, Marek Słomka

Zajęcia techniczne, technika:
Marek Słomka, Sławomir Standio

Wychowanie fizyczne:
Mariusz Bednarek, Andrzej Dudkowski, Beata Ilczuk , Wojciech Langner , Emila Marut,  Ewa Mikulska-Banach, Bartosz Steuer

Gimnastyka korekcyjna:
Dorota Langner, Ewa Mikulska-Banach

Religia:
Jowita Kloczkowska,  s.Longina Majtka, Beata Matras, Bartosz Steuer,

Świetlica:
Elżbieta Dudziak, Krystyna Fajfruk – kierownik świetlicy, Anna Juryta, Barbara Kiezik, Marta Michalak, Monika Mielec, Renata Pawłowska, Iwona Pełka, Anna Pupka, Katarzyna Sarnatowicz-Stawicka

Biblioteka:
Małgorzata Buska, Barbara Wołek

Pedagog, psycholog, logopeda:
Beata Samorek, Lorentina Gierz, Beata Maksymowicz

Pracownicy administracji i obsługi:

Sekretarz szkoły – Anna Bętkowska

Kierownik gospodarczy – Wanda Pazera

Główna księgowa – Renata Hejda

Specjalista do spraw kadr – Urszula Kościelny

Specjalista do spraw płac  – Krystyna Banaś

Specjalista do spraw BHP – Damian Buczkowski

Woźne – Jolanta Brąszkiewicz, Halina Burek

Szatnia – Danuta Wotus

Konserwator – Czesław Sodkiewicz

Intendent – Elżbieta Sobotka

Pracownice kuchni:
Marta Barczak, Beata Krasowska-Fitas, Irena Kubiaczyk , Lidia Kuboń – szef kuchni, Ilona Markowska

Dozorca dzienny – Roman Sodkiewicz

Panie sprzątające:
Elżbieta Bogucka, Małgorzata Czerwińska, Beata Gamska, Elżbieta Hadała, Regina Hudzik, Krystyna Idczak,
Małgorzata Kozik, Jadwiga Kubaja, Grażyna Mośko, Ewa Niezgoda, Anna Stępień