• 25
    mar
    2014

    Sprawdzian szóstoklasisty – 1 kwietnia

    To nie prima aprilisowy żart! We wtorek 1 kwietnia wszyscy szóstoklasiści w Polsce piszą sprawdzian. Ten dzień dla pozostałych naszych uczniów (z klas I-V) jest wolny od zajęć dydaktycznych. Nauczyciele dyżurują w szkole, zapewniając opiekę (w godzinach 7.00 – 15.00) tym dzieciom, których rodzice tego potrzebują. Świetlica działa w tych samych godzinach, obiady nie są wydawane.

Skip to content