• 19
    gru
    2013

    Raport z ewaluacji problemowej gotowy

    Od dziś –  19 grudnia 2013 roku – w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu dostępny jest do wglądu Raport z ewaluacji problemowej. Całość raportu można przeczytać też na stronie: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000787031135.pdf. Poziom spełniania przez Szkołę wymagań zawartych w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 (ze zmianami z 10.05.2013) w obu badanych obszarach (problemach) oceniono na literę B (co oznacza wysoki stopień wypełniania wymagań). Ewaluację zewnętrzną przeprowadziły w szkole panie wizytatorki z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. 

Skip to content