• 12
    paź
    2017

    Przypominamy, że 13 października…

    … jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Szkoła zapewnia opiekę tym dzieciom, których rodzice tego potrzebują i które zostały zgłoszone wcześniej do Dyrekcji.

Skip to content