• 12
  sty
  2021

  Powrót do szkoły uczniów klas I-III

  Decyzją rządu dzieci – uczniowie klas I-IIIwracają do szkół w poniedziałek 18 stycznia 2021. Po feriach, od 18 stycznia do 7 lutego, obowiązuje plan lekcji sprzed zdalnego nauczania. Zmiana planu, zamiana zmian – od 8 lutego 2021.
  W szkole działać będą zasady – wytyczne MEiN, MZ, GIS, które mają zapewnić dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły bezpieczeństwo.
  Bardzo prosimy o przypomnienie dzieciom zasad wynikających z obostrzeń i dbałości o zdrowie własne i innych (dystans, dezynfekcja, maseczki…).

   

Skip to content