• 16
    mar
    2018

    Nasi wynalazcy

    We czwartek 15 marca siódmoklasiści z naszej szkoły ponownie wzięli udział w warsztatach Akademii Wynalazców na Politechnice Wrocławskiej (http://test.sp1.wroclaw.pl/node/1798). Tym razem ich zadaniem było zaprojektowania ekologicznego miasta przyszłości. Nasi uczniowie, pracując w grupach, zadziwiali kreatywnością studentów prowadzących zajęcia. Następnie każdy zespół zaprezentował swój projekt, broniąc z wielkim zaangażowaniem zaproponowanych przez siebie rozwiązań urbanistycznych. „Byłam naprawdę dumna z naszych uczniów” – powiedziała obserwująca pracę młodzieży Pani B. Platis.

Skip to content