• 24
  wrz
  2015

  Jak obchodzimy 70. urodziny naszej Szkoły?

  Przypominamy, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 25.09. (piątek) jest w naszej Szkole wolny od zajęć dydaktycznych. Dzieci wcześniej zgłoszone, mają zapewnioną opiekę (w godzinach pracy Szkoły). 

  Piątek 25.09.2015 – część oficjalna obchodów 70-lecia naszej Szkoły:

  8.30 – 9.00 – przybycie gości, powitanie przez uczniów z Samorządu Uczniowskiego;

  9.00 – 10.15 – główne uroczystości 70-lecia – program przygotowany przez uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów naszej szkoły (na sali gimnastycznej);

  10.30 – uroczyste otwarcie sali przyrody TAURON;

  10.45 – uroczyste otwarcie sali komputerowej Wrocławskiego Parku Technologicznego i Fundacji Pro Mathematica;

  10.30 – 12.00 zwiedzanie szkoły, w szczególności wystaw:

      sala 1 – „70 lat minęło – z kart historii Szkoły,”

      sala 2 – „Jedynka w multimediach”,

      sala 3 – „Szkoła w oczach uczniów i inne projekty”,

      sala 9 – „Jedynka w Wielkiej Nagrodzie Wtrocławia” i prezentacja sukcesów sportowych uczniów naszej Szkoły,

      sala 10 – czytelnia – „Książki w bibliotece – świadkowie historii Jedynki”,

      korytarz na parterze – wystawy: „Mandale Jedynki”, „Rodziny wielopokoleniowe”, „Sukcesy naszych uczniów”,
                                      „Wyjątkowi   absolwenci”;
                                      „Życzenia dla Jubilatki” – wpisy pamiątkowe gości;

  10.30 – 12.00 poczęstunek.

   

  Poniedziałek  28.09.2015 – część wewnątrzszkolna obchodów 70-lecia naszej Szkoły:

   8.00 – Msza św. w kościele św. Michała w intencji szkoły, jej pracowników, uczniów – dawnych i obecnych. Zapraszamy na Mszę św. wszystkich chętnych: uczniów z rodzicami, absolwentów, nauczycieli, sympatyków i przyjaciół Szkoły.

  Część uczniów, która będzie rano korzystała z opieki świetlicowej, będzie mogła pójść do kościoła pod opieką nauczycieli. Po Mszy św. uczniowie wspólnie z nauczycielami wracają do Szkoły, prosimy również o pomoc rodziców.

  Potem odbywają się normalne lekcje wg planu, z drobnymi zmianami:

  8.55 – rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w tym dniu (oczywiście w klasach 1 – 3  tylko I zmiana!) wg planu;

  9.15 – 10.30 klasy 4a, 4b, 4c, 4e, 5b, 5d pod opieką nauczyciela, który ma z nimi 2.lekcję zwiedzają sale wystawowe na parterze – sale 1, 2, 4, 9, czytelnię – potem udają się prosto do sali gimnastycznej na akademię;

  9.30 – 10.40  – akademia dla klas 1c, 1d, 1e, 2a, 2d, 2e, 3d oraz 4a, 4b, 4c, 4e, 5b, 5d.

  Klasy starsze po akademii wychodzą z sali gimnastycznej od razu na 4. lekcję, klasy młodsze zwiedzają sale wystawowe 1, 2, 4, 9, czytelnię i wracają na lekcję 4.

  11.45 – 12.00 – klasy 4d, 5a, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d pod opieką nauczyciela, który ma z nimi 5.lekcję zwiedzają sale wystawowe na parterze – sale 1, 2, 4, 9, czytelnię – potem udają się prosto do sali gimnastycznej na akademię;

  12.00 – 13.00  akademia dla II zmiany klas młodszych (1a, 1b, 1f, 2b, 2c, 2f, 3a, 3b)  oraz dla klas 4d, 5a, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d.

  Klasy starsze po akademii wychodzą z sali gimnastycznej od razu na 6. lekcję, klasy młodsze zwiedzają sale  wystawowe 1, 2, 4, 9, czytelnię i wracają na lekcję 6.

  Dalsze lekcje odbywają się normalnie wg planu.

  Dla klas młodszych przewidujemy jeszcze krótkie spotkanie z Panią Szyłogalis z TARY, która będzie opowiadała m.in. o naszym adoptowanym koniu Posejdonie.

  Zmianie ulegną godziny wydawania obiadów klasom młodszym:
  1a, 1b, 1f – 13.10 – od razu po akademii i zwiedzaniu sal
  2f, 3a, 3b – 13.50 – 14.10
  2b, 2c – 14.10 – 14.30

   

   

   

   

   

   

Skip to content