• 10
    mar
    2019

    Gazetka nr 2 – otwierająca drzwi szkoły

    Gazetka wydana z okazji Dnia Otwartych Drzwi, marzec 2019
    redaktorki naczelne p. Paulina Baniewska i p. Marta Musiał; projekt graficzny i skład p. Paulina Baniewska

Skip to content