• 09
  paź
  2020

  Regulamin konkursu plastycznego na logo biblioteki szkolnej

  Cel konkursu:
  • Pobudzenie wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczniów,
  • Rozwijanie kreatywności i twórczości uczestników,
  • Wzmocnienie więzi z biblioteką ,
  • Rozwijanie umiejętności graficznych.

  Warunki konkursu:
  W konkursie mogą wziąć uczniowie naszej szkoły.
  1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
  • Klasy 2 – 4
  • Klasy 5 – 8
  2. Zadaniem uczestników jest wykonanie znaku graficznego, czyli symbolu biblioteki szkolnej,
  3. Praca powinna kojarzyć się z biblioteką i zawierać oprócz elementów plastycznych nazwę biblioteki (może być w formie skrótowej np. Biblioteka Jedynki lub BSSP1),
  4. Praca może być wykonana w dowolnej technice graficznej lub plastycznej (np. rysunek itp.),
  5. Kształt pracy może być dowolny: koło, trójkąt itp.,
  6. Każda praca musi być podpisana (imię i nazwisko autora projektu, klasa).
  7. Prace można przynosić do szkolnej biblioteki i składać w specjalnie przygotowanym miejscu lub wysłać elektronicznie na adres nauczycieli bibliotekarzy: mbuska@sp1.wroclaw.pl lub bwolek@sp1.wroclaw.pl

  Kryteria ocen przesłanych prac:
  • pomysłowość,
  • oryginalność,
  • estetyka wykonania pracy,
  • skojarzenie z biblioteką,
  • samodzielność wykonania.

  Czas trwania konkursu:
  Konkurs będzie trwał od 9 do 30 października 2020 r.

Skip to content