E-dziennik

Kalendarz

Plan lekcji

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE I KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 8 

Rodzaj zajęć Prowadzący Kiedy i gdzie?

Matematyka

Zajęcia wyrównawcze klas IV  A.Bernagiewicz czwartek 7.10-7.55, s.40
Zajęcia wyrównawcze klas V  T. Palińska środa 7.lekcja, s. 16
Konsultacje dla klas VI  J. Pawłowska środa, 8.lekcja s. 39
Zajęcia wyrównawcze klas VII  U. Karbowska środa 8.lekcja, s.37
Matematyka przed egzaminem
dla kl. 8a
 A. Świątkowska poniedziałek 7.lekcja, s.40
Matematyka przed egzaminem
dla kl. 8e
A. Świątkowska piątek 7.10 – 7.55, s.16

Język polski i historia

Język polski dla 6c – zaj. wyr.  D. Żbikowska wtorek 7.lekcja, s. 30
Język polski dla 5a – zaj. wyr.  D. Żbikowska środa 7 lekcja, s. 31
Język polski przed egzaminem
dla 8a
 G.Kulesza  piątek 7.10 – 7.55, s. 31
Język polski przed egzaminem
dla 8b
 G.Kulesza wtorek  7.10 – 7.55, s. 31
Język polski przed egzaminem
dla 8c
 K.Ciółko czwartek 7.lekcja, s. 38, co 2 tyg.
Język polski przed egzaminem
dla 8d
 D. Żbikowska czwartek 7.lekcja, s. 31
Język polski przed egzaminem
dla 8e
 D. Giebel środa 7.10-7.55, s. 30
Konsultacje polonistyczne – 4e i 6d  K.Chroboczek piątek 7.lekcja, s.35
Konsultacje polonistyczne  K. Korzeniowska czwartek 7.10 – 7.55 s. 22
Zajęcia wyrównawcze z historii  D. Olejniczak środa 8.lekcja s. 22
Konsultacje z historii  R. Kołodziejczyk środa. 8. lekcja, s. 43
co dwa tygodnie

Języki obce

Konsultacje z jęz. niemieckiego
dla klas IV – VIII
 I. Kostępska wtorek 1. lekcja, s.54
Język niemiecki konsultacje  I. Kaczmarek piątek 7.10 – 7.55, s.54
Przygotowanie do egzaminu
z jęz. niemieckiego dla 7d
 D.Jachimczak czwartek, 7.10 – 7.55, s.30
Język niemiecki – przygotowanie
do egzaminu kl. 8c
 K. Lenczuk-Rybka czwartek 7.lekcja, s.54, co 2.tyg.
Zajęcia wyrównawcze dla 4b + konsultacje z jęz. angielskiego  M.Chodyka środa. 7.10 -7.55, s.20
Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego 5b  A. Klugiewicz piątek 7.lekcja, s.1
Język angielski dla klas V i VI  G. Matwiszyn wtorek 8 lekcja, s. 9
Język angielski – przygotowanie do egzaminu kl. 8c  A. Klugiewicz poniedz. 7.lekcja, s.1
Konsultacje z jęz. angielskiego  J. Musielak środa. 7.10 -7.55, s.9
Konsultacje z jęz. angielskiego  K. Zwierzyńska-
Paluszek
poniedziałek 7.lekcja, s.9

Przyroda, biologia,
geografia, chemia

Geograficzne i przyrodnicze konsultacje dla uczniów  K. Czerwonka piątek 7.10-7.55, s.42
Konsultacje dla uczniów – przyroda, geografia  B.Wira środa, 7.10 – 7.55, s.42
Przyrodnicze i biologiczne konsultacje  B. Obarska wtorek 8. lekcja, s.49
Konsultacje z biologii dla klas VII  J. Zych czwartek, 7.10 – 7.55, s.49
Konsultacje z biologii dla klas VIII  J. Zych środa, 7.10 – 7.55, s.49
Konsultacje z fizyki  G. Mikłaszewicz środa, 7.10 – 7.55, s.44
Konsultacje z chemii  B. Platis środa 8 lekcja, s. 45

Informatyka technika,

Konsultacje techniczne  M. Słomka wtorek  7.10 – 7.55 s. 56
Konsultacje komputerowe  M. Słomka czwartek 7.10 – 7.55  s. 57
Kreatywnie i pięknie
– zajęcia z decoupage’u
 B.Matras piątek 7 i 8 lekcja, s.56

Terapia pedagogiczna

Klasa 4d, 4c  D. Żbikowska środa 1 lekcja, s.1
Klasy 4e, 5c  J. Hadryś wtorek 6.lekcja, s.58
Klasa 5c  D.Zilbert czwartek 6.lekcja, s.40
Klasa 5a i 5d  J. Błaszczyk poniedziałek 7.lekcja, s.58
Klasa 4d  J. Błaszczyk wtorek 7 lekcja, s.58
Klasy 5e i 5c  J. Błaszczyk czwartek 7.lekcja, s.58