7a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   rel. KL 24 Dor Zaw IK 49    
1 8:00- 8:45 j. polski GK 31 biol JZ 49 geogr BJ 42 chem JZ 45 wf-ch M2 g3
wf-dz KJ g1
2 8:50- 9:35 fiz ŁŁ 45 hist KK 22 j. ang.-1 WM 20
j. ang.-2 KG 44
j. ang.-1 WM 20
j. ang.-2 KG 44
j. niem.-1 DJ 37
j. niem.-2 Ka 54
3 9:50-10:35 geogr BJ 39 j. polski GK 31 matem TP 16 matem TP 16 biol JZ 49
4 10:40-11:25 chem JZ 45 matem TP 16 inf.-ch KP 57
wf-dz KJ g1
wf-ch M2 g3
wf-dz KJ A
j. polski GK 31
5 11:40-12:25 matem TP 16 j. niem.-1 DJ 44
j. niem.-2 Ka 54
fiz ŁŁ 45 hist KK 22 j. polski GK 31
6 12:45-13:30 wf-ch M2 g3
wf-dz KJ g1
plast Pw 55 wf-ch M2 g3
inf.-dz KP 57
j. polski GK 31 muz SS 56
7 13:45-14:30 j. ang.-1 WM 20
j. ang.-2 KG 55
    GW GK 31 rel. KL 24
Obowiązuje od: 23.01.2023
Drukuj plan
wygenerowano 20.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum