• 20
  kwi
  2020

  Konkurs fotograficzny „Rzeczywistość w kwarantannie”

  Regulamin konkursu fotograficznego
  1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej ul. Nowowiejska 78, 50 – 315 Wrocław
  2. Temat konkursu: „Rzeczywistość w kwarantannie” – twórcza interpretacja hasła (np. Wiosna w domu, Pomagam, Jestem twórcza/twórczy, Nauka w domu, Czas w domu, Moje zainteresowania).
  3. Cele konkursu:
  – stworzenie uczniom okazji do wykazania się pomysłowością i kreatywnością oraz nawiązania kontaktu ze społecznością szkolną,
  – urozmaicenie czasu nauki w domu,
  – stworzenie galerii wybranych prac na szkolnej stronie internetowej.
  4. Uczestnicy – konkurs skierowany jest do uczniów klas I- VIII. Prace wybierane będą w trzech kategoriach wiekowych:
  – I kategoria – klasy I-III
  – II kategoria – klasy IV- VI
  – III kategoria – klasy VII – VIII
  5. Forma nadsyłania pracy:
  – autor może wysłać na konkurs jedną pracę fotograficzną,
  – praca ma odnosić się do tematu „Rzeczywistość w kwarantannie”,
  – do konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia, które są własnością – autorską pracą osoby biorącej udział w konkursie,
  – do każdej nadesłanej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę,
  – prace proszę przesyłać do organizatorów na adres:
  kryfaj2362@edu.wroclaw.pl lub annpup6706@edu.wroclaw.pl
  6. Termin konkursu:
  – nadsyłanie zdjęć od 22 do 28 kwietnia br.
  – wybrane / najciekawsze prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej 05.05.2020r.
  7. Postanowienia końcowe:
  – zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
  – autorzy przenoszą na organizatorów: prawa do publikacji w Internecie, na stronie szkoły.
  – w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Skip to content