• 12
  maj
  2020

  Konkurs fotograficzny „Rzeczywistość w kwarantannie” – II edycja

  Regulamin konkursu fotograficznego „Rzeczywistość w kwarantannie” – II edycja
  1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej ul. Nowowiejska 78, 50 -315 Wrocław
  2. Temat konkursu: „Rzeczywistość w kwarantannie” – twórcza interpretacja hasła.
  3. Cele konkursu:
  – stworzenie uczniom okazji do wykazania się pomysłowością i kreatywnością oraz nawiązania kontaktu ze społecznością szkolną,
  – urozmaicenie czasu nauki w domu,
  – stworzenie galerii wybranych prac na szkolnej stronie internetowej.
  4. Uczestnicy – konkurs skierowany jest do uczniów klas I- VIII.
  5. Forma nadsyłania pracy:
  – do konkursu mogą być zgłaszane tylko zdjęcia wykonane osobiście przez uczestników,
  – autor może wysłać na konkurs jedną pracę fotograficzną,
  – praca ma odnosić się do tematu „Rzeczywistość w kwarantannie”,
  – do konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia, które są własnością – autorską pracą osoby biorącej udział w konkursie,
  – do każdej nadesłanej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę,
  – prace proszę przesyłać do organizatorów na adres:
  kryfaj2362@edu.wroclaw.pl lub annpup6706@edu.wroclaw.pl
  6. Termin konkursu:
  – nadsyłanie zdjęć od 12 do 18 maja br.
  – wybrane / najciekawsze prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej 21.05.2020r.
  7. Postanowienia końcowe:
  – zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
  – autorzy przenoszą na organizatorów: prawa do publikacji w Internecie, na stronie szkoły.
  – w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Skip to content