I. ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK 2023/2024

Szanowni Państwo!

Zapisy do świetlicy szkolnej

Rodziców uczniów klas pierwszych oraz rodziców uczniów klas starszych, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole i będą uczęszczać do świetlicy szkolnej zapraszamy w poniedziałek 4 września do sali nr 22 (po rozpoczęciu roku szkolnego w klasach). Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zapisu http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/05/Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej-2023-2024-2.pdf. Przed złożeniem karty zapisu, rodzice zobowiązani są, do zapoznania się z regulaminem świetlicy http://sp1.wroclaw.pl/swietlica/regulamin-swietlicy-sp1/ oraz z “Klauzulą informacyjną – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy” http://sp1.wroclaw.pl/zal-5l-klauzula-dla-osob-upowaznionych-do-odbioru-dziecka-ze-swietlicy-2/ dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczynamy zapisy do świetlicy na rok szkolny 2023/2024. Nabór uczniów odbędzie się w terminie 9 – 31.05.2023.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zapisu http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/05/Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej-2023-2024-2.pdf.

“Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” została przesłana rodzicom obecnych klas 1- 3 poprzez dziennik elektroniczny Vulcan, można ją również pobrać ze strony internetowej szkoły lub wydrukowaną od wychowawczyni świetlicy.

Wypełnione karty prosimy składać w świetlicy w następujących terminach:

– do 31 maja – uczniowie obecnych klas I – VII;

– do 7 września – przyszli uczniowie klas pierwszych (rok szkolny 2023/2024).

Przed złożeniem karty zapisu rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy http://sp1.wroclaw.pl/swietlica/regulamin-swietlicy-sp1/ oraz z “Klauzulą informacyjną – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy” http://sp1.wroclaw.pl/zal-5l-klauzula-dla-osob-upowaznionych-do-odbioru-dziecka-ze-swietlicy-2/  dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy dzieci do naszej świetlicy!

Wychowawczynie świetlicy

II. ORGANIZACJA ŚWIETLICY w roku szkolnym 2023/ 24 (pierwszy semestr)

– PODZIAŁ GRUP I SAL ŚWIETLICOWYCH:

PODZIAŁ SAL  I GRUP ŚWIETLICOWYCH 

KLASA NUMER SALI 
Grupa poranna od 6.30 do 8.00 
klasy 1-5 22 
Grupy popołudniowe od 11.25/12.25 
1 a 24* 
1 b 29* 
1 c 23* 
2 a 8* 
2 b 7* 
2 c 20* 
3 a 16* 
3 b 15* 
3 c 28* 
klasy 4-5 2* (do 15.30)  od 15.30 -16.20 s.16 
Od 16.20- 17.00 –  wszystkie grupy sala 22 

* SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ GRUP ŚWIETLICOWYCH NA WIZYTÓWKACH SAL LEKCYJNYCH DANEJ KLASY 

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/09/swietlica-info.docx

Dodatkowo informacje będą znajdowały się przy wejściu głównym do szkoły, na tablicy ogłoszeniowej świetlicy oraz na drzwiach każdej sali świetlicowej.

W świetlicy zapewniamy również opiekę dzieciom nieuczęszczających na lekcję religii (klasy 1-3). 

III. ABC INFORMACJI O ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od godziny 6.30 do 17.00. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci. 
 1. Każda klasa ma swojego wychowawcę świetlicy. 
 1. Zadaniem świetlicy  jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, tworzenie warunków do odpoczynku i nauki oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Dlatego staramy się, aby nasza świetlica była miejscem  przyjaznym i ciekawym. Zapewniamy: gry planszowe i edukacyjne, zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, książki, sprzęt sportowy na podwórko, klocki piankowe.  
 1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa, powierzonym naszej opiece uczniom, prosimy o pisemną informację na temat:  
 • osób wyznaczonych do odbioru dziecka ze świetlicy (imię i nazwisko; zgoda na odbiór przez niepełnoletnie rodzeństwo);  
 • samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły do domu (dokładna data i  godzina);  
 • udziału dziecka w zajęciach pozalekcyjnych (rodzaj zajęć, organizator, dzień tygodnia, godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć, lokalizacja).  
 1. Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do świetlicy: ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne. Obuwie zmienne obowiązuje cały rok szkolny. 
 1. Uczniowie w świetlicy nie używają telefonów, mają telefony wyciszone lub wyłączone. Za zgodą nauczyciela uczeń może skorzystać z telefonu w następujących sytuacjach: 
 • w trakcie zajęć, kiedy telefon jest narzędziem pracy (np. quizy, wyszukiwanie w Internecie); 
 • w celu skontaktowania się w ważnej sprawie z rodzicami. 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej zawarte są w “Regulaminie Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu” dostępnym na szkolnej stronie internetowej.  

 

Skip to content