E-dziennik

Plan Lekcji

Pomoc Psychologiczna

 I. ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy zapisy do świetlicy na rok szkolny 2022/2023. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zapisu. Nabór uczniów odbędzie się w terminie 16 – 31.05.2022.

“Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy” została przesłana rodzicom obecnych klas 1-3 poprzez dziennik elektroniczny Vulcan, można ją również pobrać ze strony internetowej szkoły (zapisany w komputerze jako pobrany plik pdf!) (http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/05/Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej-2022-2023.pdf) lub wydrukowaną od wychowawczyni świetlicy.

Wypełnione karty prosimy składać w świetlicy w następujących terminach:

– do 31 maja – uczniowie obecnych klas I – VII;

– do 7 września – przyszli uczniowie klas pierwszych (rok szkolny 2022/2023).

Przed złożeniem karty zapisu rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy http://sp1.wroclaw.pl/swietlica/regulamin-swietlicy-sp1/ oraz z “Klauzulą informacyjną – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy” http://sp1.wroclaw.pl/zal-5l-klauzula-dla-osob-upowaznionych-do-odbioru-dziecka-ze-swietlicy-2/  dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy dzieci do naszej świetlicy!

Wychowawczynie świetlicy

II. ORGANIZACJA ŚWIETLICY w roku szkolnym 2022/ 23 

– PODZIAŁ GRUP I SAL ŚWIETLICOWYCH 

1. Świetlica poranna i po 16.00 

6.30 / 7.00 – 8.00 i od godziny 16.00 – grupy mieszane: 

– sala nr 2, klasy: 2 b, 2 c, 3 b, 3c, 4-7 

– sala 4, klasy: pierwsze, 2 a, 3 a 

2. Podział grup świetlicowych 

– klasy pierwsze: 1 a – sala 8, 1 b – sala 7, 1 c – sala 1 

– klasy drugie: 2 a – sala 4, 2 b – sala 2, 2 c – sala 2 

– klasy trzecie: 3 a – sala 4, 3 b – sala 2, 3 c – sala 36 

– klasy czwarte i starsze: 4 a, 4 c, 5-7 – sala 4; 4 b i 4 d – sala 2 

3. Podział sali świetlicowych 

– sala 1 – kl. 1 c 

– sala 2 – kl. 2 b, 2 c (przed lekcjami) / kl. 3 b, klasy 4 b i 4 d (po lekcjach) 

– sala 4 – kl. 3 a (przed lekcjami) / kl. 2 a, klasy 4 a i 4 c (po lekcjach) 

– sala 7 – kl. 1 b 

– sala 8 – kl. 1 a 

– sala 36 – kl. 3 c 

Dodatkowo informacje będą znajdowały się przy wejściu głównym do szkoły, na tablicy ogłoszeniowej świetlicy oraz na drzwiach każdej sali świetlicowej. 

W świetlicy zapewniamy również opiekę dzieciom nieuczęszczających na lekcję religii (klasy 1-3). 

III. ABC INFORMACJI O ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od godziny 6.30 do 17.00. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci. 
 1. Każda klasa ma swojego wychowawcę świetlicy. 
 1. Zadaniem świetlicy  jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, tworzenie warunków do odpoczynku i nauki oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Dlatego staramy się, aby nasza świetlica była miejscem  przyjaznym i ciekawym. Zapewniamy: gry planszowe i edukacyjne, zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, książki, sprzęt sportowy na podwórko, klocki piankowe.  
 1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa, powierzonym naszej opiece uczniom, prosimy o pisemną informację na temat:  
 • osób wyznaczonych do odbioru dziecka ze świetlicy (imię i nazwisko; zgoda na odbiór przez niepełnoletnie rodzeństwo);  
 • samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły do domu (dokładna data i  godzina);  
 • udziału dziecka w zajęciach pozalekcyjnych (rodzaj zajęć, organizator, dzień tygodnia, godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć, lokalizacja).  
 1. Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do świetlicy: ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne. Obuwie zmienne obowiązuje cały rok szkolny. 
 1. Uczniowie w świetlicy nie używają telefonów, mają telefony wyciszone lub wyłączone. Za zgodą nauczyciela uczeń może skorzystać z telefonu w następujących sytuacjach: 
 • w trakcie zajęć, kiedy telefon jest narzędziem pracy (np. quizy, wyszukiwanie w Internecie); 
 • w celu skontaktowania się w ważnej sprawie z rodzicami. 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej zawarte są w “Regulaminie Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu” dostępnym na szkolnej stronie internetowej.  

 

Skip to content