Rok szkolny 2023/24

* Ubezpieczenie NNW dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu

Rada Rodziców SP 1 wybrała ubezpieczenie dla dzieci Compensa, składka wynosi 55 zł. Składkę zbierają Wychowawcy klas, wpłacają całość do P. Wandy Pazery – kierownik administracyjnej.

Dzieci ubezpieczone są od 01 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. Warunki ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie szkoły i w linku.

Zgłoszenie szkody można dokonać  poprzez stronę    https://zgloszenie.compensa.pl/

lub wypełniając formularz zgłoszenia szkody i dołączając wymagane dokumenty;

lub wypełniając formularz w wersji papierowej (do pobrania na stronie Compensy lub w szkole) i przesyłając wraz z wymaganymi dokumentami na adres szkody@compensa.pl

lub wypełniony formularz wraz z dokumentami w formie ksero przesłać na adres centrali Compensy pocztą: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

* Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców przy SP1 informuje, że wpłaty skarbników klasowych na Radę Rodziców są realizowane w sekretariacie SP1. Składka na rok szkolny 2023/2024 wynosi 40 zł. Jeśli w szkole jest rodzeństwo, to składka wynosi po 20 zł.

Osoba zbierająca w klasie składki może wpłacić je bezpośrednio w sekretariacie Szkoły (P. Anna Bętkowska jest skarbnikiem Rady Rodziców SP 1 we Wrocławiu).

Wszelkie podania, prośby do Rady Rodziców prosimy składać również u p. Anny Bętkowskiej w sekretariacie szkoły ewentualnie można wysłać na adres mailowy p. przewodniczącej Marty Michaluk marta.michaluk@op.pl
ROK 2022/2023

* Ubezpieczenie NNW dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu

Rada Rodziców SP 1 wybrała ubezpieczenie dla dzieci INTER RISK. Składka 50,00 złotych obejmuje także ubezpieczenie szatni.
Składkę zbierają Wychowawcy klas, wpłacają całość do P. Wandy Pazery.

Warunki Ubezpieczenia
(do pobrania)
http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/09/Szkola-Podtawowa-nr-1-warunki-ubezpieczenia.doc

* Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców przy SP1 informuje, że wpłaty skarbników klasowych na Radę Rodziców są realizowane w sekretariacie SP1. Składka na rok szkolny 2021/2022 wynosi 40 zł. Jeśli w szkole jest rodzeństwo, to składka wynosi po 20 zł.
Osoba zbierająca w klasie składki może wpłacić je bezpośrednio w sekretariacie Szkoły (P. Anna Bętkowska jest skarbnikiem Rady Rodziców SP 1 we Wrocławiu)


ROK 2021/2022

* Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2021/2022

Rada Rodziców SP 1 wybrała ubezpieczenie dla dzieci INTER RISK. Składka 50,00 złotych obejmuje także ubezpieczenie szatni.
Składkę zbierają Wychowawcy klas, wpłacają całość do P. Wandy Pazery.

Warunki: http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/09/SZKOLA-PODSTAWOWA-NR-1-warunki-ubezpieczenia.doc
 
* Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców przy SP1 informuje, że wpłaty skarbników klasowych na Radę Rodziców są realizowane w sekretariacie SP1.
Składka na rok szkolny 2021/2022 wynosi 40 zł. Jeśli w szkole jest rodzeństwo, to składka wynosi po 20 zł.
Osoba zbierająca w klasie składki może wpłacić je bezpośrednio w sekretariacie Szkoły (P. Anna Bętkowska jest skarbnikiem Rady Rodziców SP 1 we Wrocławiu)
 ROK SZKOLNY 2020/2021


* Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców SP 1 wybrała ubezpieczenie dla dzieci INTER RISK. Składka 47,00 złotych obejmuje także ubezpieczenie szatni. 
Składkę zbierają Wychowawcy klas, wpłacają całość do P. Wandy Pazery.
Warunki: http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/09/SP-1-Wroclaw-Ubezpieczenie-2020.pdf

* Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców przy SP1 informuje, że wpłaty skarbników klasowych na Radę Rodziców są realizowane w sekretariacie SP1.
Składka na rok szkolny 2020/2021 wynosi 40 zł. Jeśli w szkole jest rodzeństwo, to składka wynosi po 20 zł. ROK SZKOLNY 2019/2020
Rada Rodziców przy SP1 informuje, że wpłaty skarbników klasowych na Radę Rodziców są realizowane w sekretariacie SP1. Składka na rok szkolny 2019/2020 wynosi 40 zł. Jeśli w szkole jest rodzeństwo, to składka wynosi po 20 zł.
Adres mailowy Rady Rodziców przy SP 1: radarodzicow@sp1.wroclaw.pl

 

 

Skip to content