ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I w roku szkolnym 2023/2024

Rodzice uczniów klas I kupują swoim dzieciom jedynie podręcznik do zajęć nieobowiązkowych  (religia):

 • Poznaję Boży świat, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność.

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, Nowi Tropiciele; elementy składowe cyklu:
5 części podręcznika, 5 części kart pracy, 5 części kart matematycznych, wycinanka…, WSiP.

Carol Read, Ana Soberón, Bugs Team 1 (podręcznik wieloletni), Macmillan.
Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska, Bugs Team 1 (ćwiczenia), Macmillan.

———————————————————————————————————————————————————————

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II w roku szkolnym 2023/24

Rodzice uczniów klas II kupują swoim dzieciom jedynie podręcznik do zajęć nieobowiązkowych (religia):

 • Odkrywam Królestwo Boże, Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność.

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, Nowi Tropiciele; elementy składowe cyklu:
5 części podręcznika, 5 części kart pracy, 5 części kart matematycznych, wycinanka…, WSiP.

Carol Read, Ana Soberón, Bugs Team 2 (podręcznik wieloletni), Macmillan.
Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska, Bugs Team 2 (ćwiczenia), Macmillan.

 ———————————————————————————————————————————————————————

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS III w roku szkolnym 2023/24

Rodzice uczniów klas III kupują swoim dzieciom jedynie podręcznik do zajęć nieobowiązkowych (religia):

 • Poznaję Jezusa, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, Nowi Tropiciele; elementy składowe cyklu:
5 części podręcznika, 5 części kart pracy, 5 części kart matematycznych, WSiP.

Carol Read, Ana Soberón, Bugs Team 3 (podręcznik wieloletni), Macmillan.
Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska, Bugs Team 3 (ćwiczenia), Macmillan.

———————————————————————————————————————————————————————-

 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS IV w roku szkolnym 2023/24

Rodzice uczniów  klas IV kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia, drugi język obcy):

 • religia:
  ks.k. Mielnicki, E. Kondrak, Odkrywam życie z Jezusem- podręcznik do religii+ zeszyt ćwiczeń 
 • j. niemiecki:  
  Decyzją Departamentu Edukacji w klasie czwartej naszej Szkoły nie będzie nauczany drugi język obcy

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

j. polski

1) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klasa 4. Wyspy szczęśliwe, kształcenie literacko – kulturowe, Wiking.
2) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klas 4. Wyspy szczęśliwe, kształcenie językowe, ćwiczenia, Wiking.

matematyka

1) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy 4, GWO.
2) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem, Ćwiczenia. (wersja C jednozeszytowa), GWO.
3) K. Zarzycka, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Zbiór zadań, GWO.

historia

B. Olszewska, G. Wojciechowski,… Wczoraj i dziś, Podręcznik do historii dla kl. 4, Nowa Era.

przyroda

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, …, Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy IV, Nowa Era.

j.angielski

Catherine Bright, Nick Beare, Gill Holley, Together dla 4 klasy (podręcznik wieloletni), Wyd. Macmillan
Katherine Stannett, Together dla 4 klasy (zeszyt ćwiczeń), Wyd. Macmillan

plastyka

J. Lukas, K. Onak, Do dzieła! Podręcznik dla klas IV (z płytą multimedialną „Historia sztuki”), Nowa Era.

muzyka

U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4, WSiP .

technika

L. Łabęcki, M. Łabęcka, Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era.

informatyka

M. Kęska, Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era.

——————————————————————————————————————————————————————–

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS V w roku szkolnym 2023/24

Rodzice uczniów  klas V kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia, drugi język obcy):

 • religia:
  Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, podręcznik do religii+ zeszyt ćwiczeń, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność.
 • j. niemiecki (jako dodatkowy):
  Wir smart 2″ podręcznik i rozszerzony zeszyt ćwiczeń dla klasy V, wydawnictwo LektorKlett.

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

j. polski

1) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klasa 5. Wyspy szczęśliwe, kształcenie literacko – kulturowe, Wiking.
2) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klas 5. Wyspy szczęśliwe, kształcenie językowe, ćwiczenia, Wiking.

matematyka

1) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy 5, GWO.
2) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem, Ćwiczenia. (wersja C jednozeszytowa), GWO.
3) K. Zarzycka, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Zbiór zadań, GWO.

historia

1) G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Klasa V. Podręcznik do historii i społeczeństwa, Nowa Era.

biologia

 1. J. Stawarz,… Puls życia. Klasa V. Podręcznik do biologii dla klasy 5. szkoły podstawowej, Nowa Era. 

geografia

1) F. Szlajfer, Z. Zaniewicz. T. Rachwał. R. Malarz, Planeta Nowa. Klasa V. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era.

j.angielski

1) Nick Beare, Evolution plus 2. Książka ucznia, Macmillan.
2) Nick Beare, Evolution plus 2. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan.

plastyka

J. Lukas, K. Onak, Do dzieła! Podręcznik dla klas V (z płytą multimedialną „Historia sztuki”), Nowa Era.

muzyka

U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5, WSiP.

technika

L. Łabęcki, M. Łabęcka, Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era.

informatyka

M. Kęska, Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era.

———————————————————————————————————————————————————————-

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VI w roku szkolnym 2023/24

Rodzice uczniów  klas VI kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia, drugi język obcy):

 • religia:
  Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno, podręcznik do religii, zeszyt ćwiczeń, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność.
 • język niemiecki:
  A. Potapowicz, Punkt klasa 5 (!!!) podręcznik i ćwiczenia, WSiP (kontynuacja z klasy 5).

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

j. polski

1) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klasa 6. Wyspy szczęśliwe, kształcenie literacko – kulturowe, Wiking.
2) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klas 6. Wyspy szczęśliwe, kształcenie językowe, ćwiczenia, Wiking.

matematyka

1) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Nowy podręcznik dla klasy 6, GWO.
2) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Ćw. (wersja C jednozeszytowa), GWO.

historia

G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś 6.Podręcznik do historii i społeczeństwa, Wyd. Nowa Era.

biologia

J. Stawarz, Puls życia dla klasy 6. Podręcznik do biologii dla klasy 6. szkoły podstawowej, Nowa Era.

geografia

T. Rachwał. R. Malarz, D. Szczypiński, Planeta Nowa. Klasa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era.

j.angielski

1) Nick Beare, Evolution plus 3.Książka ucznia, Macmillan.
2) Nick Beare, Evolution plus 3.Zeszyt ćwiczeń, Macmillan.

plastyka

J. Lukas, K. Onak, Do dzieła! Podręcznik dla klas V (z płytą multimedialną „Historia sztuki”), Nowa Era.

muzyka

U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6, WSiP.

technika

 L. Łabęcki, M. Łabęcka, Jak to działa? Podręcznik dla klasy VI. Nowa Era.

———————————————————————————————————————————————————————

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VII w roku szkolny2023/24

Rodzice uczniów  klas VII kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia):

 • religia:
  „Prowadzę cię”- podręcznik do religii. Praca zbiorowa, seria: Słuchaj mój ludu.

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

j. polski

1) Agnieszka Jarosz-Mazurek, Dorota Żbikowska, Wyspy szczęśliwe, Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Wiking.
2) Agnieszka Jarosz-Mazurek, Dorota Żbikowska, Wyspy szczęśliwe, Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Wiking.

matematyka

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era.
M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era.
J. Janowicz, Zbiór zadań do matematyki dla klasy siódmej, Nowa Era.

historia

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, Wczoraj i dziś 7.Podręcznik do historii dla klasy 7., Nowa Era.

biologia

M. Jefimow, Puls życia, Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era. 

chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, … Chemia Nowej Ery 7, Podręcznik dla klasy 7. szkoły podstawowej, Nowa Era.

fizyka

Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska Świat fizyki 7 – wydawnictwo WSiP.

geografia

R. Malarz, M. Szubert, Planeta Nowa, Podręcznik do geografii dla klasy 7. szkoły podstawowej, Nowa Era.

j.angielski

1) A. Tkacz, A. Bandis…, Repetytorium dla szkoły podstawowej, podręcznik część 1, Pearson
2) A. Lewicka, A. Tkacz,…, Repetytorium dla szkoły podstawowej, ćwiczenia część 1, Pearson

j. niemiecki (jako drugi język obcy)

„Wir smart 4” podręcznik i rozszerzony zeszyt ćwiczeń dla klasy VII, wydawnictwo LektorKlett

plastyka

 J. Lukas, K. Onak, Do dzieła!Podręcznik do plastyki dla klasy 7., Nowa Era.

muzyka

U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7, WSiP.

informatyka

Grażyna Koba, Lubię to! Podręcznik do informatyki, Nowa Era.

———————————————————————————————————————————————————————-

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VIII w roku szkolnym 2023/2024

Rodzice uczniów  klas VIII kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych
 i dodatkowych (religia):

 • religia:
  „Chodź ze Mną”– podręcznik do religii. Praca zbiorowa, seria: Słuchaj mój ludu. 

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

j. polski

1) Agnieszka Jarosz-Mazurek, Dorota Żbikowska, Wyspy szczęśliwe, Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Wiking.
2) Agnieszka Jarosz-Mazurek, Dorota Żbikowska, Wyspy szczęśliwe, Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Wiking.

matematyka

1)M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era.
2)M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era.
3)J. Janowicz, Zbiór zadań do matematyki dla klasy ósmej, Nowa Era.

historia

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, Wczoraj i dziś. Klasa 8. Podręcznik do historii, Nowa Era.

wiedza o społeczeństwie

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, Nowa Era.

biologia

M. Jefimow, Puls życia, Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era.

chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, … Chemia Nowej Ery 8, Podręcznik dla klasy 8. szkoły podstawowej, Nowa Era.

fizyka

G. Omat, T. Kulawik, … Spotkania z fizyką 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era.

geografia

R. Malarz, M. Szubert, Planeta Nowa, Podręcznik do geografii dla klasy 8. szkoły podstawowej, Nowa Era.

j.angielski

1) P. Howarth, P. Reilly, D. Morris, All Clear. Klasa 8, Macmillan Education.
2) Catherine Smith, All Clear. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan Education.

j. niemiecki jako drugi język obcy

E. Reymont, A. Sibiga, Kompass Team 3, podręcznik do j. niemieckiego dla klasy VIII, PWN.

informatyka

Grażyna Koba, Lubię to! Podręcznik do informatyki, Nowa Era.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 WE WROCŁAWIU

 1. Podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 są własnością szkoły. 
 2. Szkoła wypożycza uczniom podręczniki oraz ćwiczenia nieodpłatnie na czas trwania roku szkolnego.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 4. Odbiór podręczników  potwierdza osobiści rodzic lub uczeń, składając podpis  na specjalnie przygotowanej liście. Rodzic odbierając wiadomość z Regulaminem wypożyczania …wysłaną w Dzienniku elektronicznym, potwierdza jego znajomość.
 5. Każdy podręcznik powinien być obowiązkowo podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia oraz datą roku szkolnego.
 6. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki, gdyż ich trwałość przewidziana jest na co najmniej 3 lata.
 7. Wypożyczone podręczniki należy obłożyć lub w inny sposób zabezpieczyć przed zniszczeniem.
 8. W sytuacji zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia rodzic ponosi koszty w zależności od czasu  jego użytkowania. Po pierwszym roku jest to 75% wartości podręcznika, po drugim – 50%, po trzecim 25%.
 9. Gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania  w należytym stanie wszystkich wypożyczonych podręczników.
 10. Przed końcem roku szkolnego każdy uczeń zobowiązany jest do zwrócenia w dobrym stanie wszystkich podręczników do biblioteki szkolnej lub zapłacenia za zniszczone książki (patrz pkt 8. Regulaminu…) .

Pieniądze zebrane za zniszczone książki są przeznaczone na zakup nowych podręczników.

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Skip to content