W tym miejscu znajdziecie bardzo potrzebne informacje i wskazówki jak mówić wyraźnie i ładnie oraz jakimi ćwiczeniami można swoją wymowę poprawić. Bo ćwiczyć trzeba systematycznie… Ale ponieważ jest to przy okazji fajna zabawa, więc na pewno nie jest nudno, a często może być nawet wesoło przy tych ćwiczeniach.

Pani Beata Maksymowicz prowadzi zajęcia, które pomagają uczniom ładnie wypowiadać wszystkie polskie głoski. Najczęściej deformowane to głoski „sz, ż, cz, dż”, wielu uczniów kl.1 zamienia je na „s,z,c,dz”. Bardzo często występującą wadą wymowy jest tzw. seplenienie międzyzębowe, czyli realizacja głosek przy ułożeniu języka pomiędzy zębami – głównie dotyczy to „dolnego szeregu” oraz „t,d,n”. Zdarza się, iż uczeń nie posiada w swoim „repertuarze” „r”, które trzeba uruchomić. Kiedy jest wypowiedziane niepoprawnie, wtedy należy je skorygować. Rzadziej występujące problemy to: dyslalia wieloraka, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, mowa bezdźwięczna oraz różnego rodzaju dysfunkcje u dzieci z afazją czy autystycznych. Na zajęcia logopedyczne kwalifikują się również uczniowie z lambdacyzmem, kampacyzmem, gammacyzmem,infantylnym przełykaniem, słabą sprawnością narządów artykulacyjnych np. brakiem pionizacji języka.

Po miesiącach wspólnej pracy, po ćwiczeniach (także w domu!) dzieci mówią ładnie, wyraźnie. Cieszą się z efektów czasami żmudnych ćwiczeń. Aby jak najbardziej uatrakcyjnić i „uwspółcześnić” (pamiętając o efektywności!) trudne przecież zajęcia, wyposażyliśmy w styczniu 2023 gabinet logopedy w duży ekran dotykowy i wiele gier multimedialnych, wspierających wszelkie, szeroko pojęte procesy komunikacji, dając szansę na dobry start dla dzieci młodszych klas szkolnych. Są to m.in.:

-„Pakiet Gold” firmy EduSens – zestaw 18  specjalistycznych modułów logopedycznych wspierających diagnozę, profilaktykę i terapię najczęściej występujących zaburzeń mowy i języka,

-„Logorytmika” kształtująca umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe i stymulująca prawidłowy rozwój mowy,

-„Zabawy słowem” – zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń,

-„Logo gry” – zestaw gier sterowanych głosem przeznaczonych dla uczniów z zaburzeniami słuchu,

-„Obrazkowy słownik tematyczny” – pomaga rozwijać słownictwo,

-„Mówiące obrazki” – program wspomagający przyswajanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu.

PORADY LOGOPEDY

MOTORYKA NARZĄDÓW MOWY

ROTACYZM CZYLI O GŁOSCE „R”

RÓŻNICOWANIE SZEREGU SZUMIĄCEGO I SYCZĄCEGO, CZYLI GÓRNEGO I DOLNEGO

GŁOSKA „SZ”

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

Skip to content