E-dziennik

Plan Lekcji

Pomoc Psychologiczna

Pedagog szkolny – Beata Samorek
Psycholog szkolny – Lorentina Gierz
Logopeda – Beata Maksymowicz
Pedagog specjalny – Monika Sławińska

WAŻNE TELEFONY:

112 – numer alarmowy
986 – straż miejska
987 – wojewódzkie zarządzanie kryzysowe
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
800 080 222 -całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli (ITAKA)

Głównym odbiorcą działań pedagoga i psychologa w szkole są uczniowie. Wszelkie podejmowane działania we współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz innymi przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły mają służyć właśnie im.

Role pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego wzajemnie się przenikają i uzupełniają, wypełniając wspólny cel: aby uczeń w szkole i w klasie funkcjonował prawidłowo i czuł się bezpiecznie. Szczegółowe zadania związane z ich pracą można znaleźć pod odpowiednim przyciskiem.

Nad poprawnym rozwojem i funkcjonowaniem dzieci czuwają także logopeda oraz szkolny pedagog specjalny.


Skip to content