• 27
  maj
  2011

  Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

  Gratulujemy naszym uczniom!!!!

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznego sprawdzianu uczniów klas szóstych. Średni wynik naszych uczniów to 30,2 pkt na 40 możliwych do uzyskania. Jest to bardzo dobry wynik!!! Na ogólnopolskiej skali staninowej umieszcza nas w strefie wyników bardzo wysokich – jesteśmy wśród 10,7% szkół z najlepszymi wynikami w Polsce! Dla porównania średni wynik miasta Wrocławia to 28,3 pkt, a województwa dolnośląskiego – 24,8 pkt.

  Ci spośród uczniów, którzy chcieliby obejrzeć swoje prace, mogą wraz z rodzicami uczynić to na warunkach określonych przez OKE w dniach 1, 2 i 3 czerwca w godzinach 10.00 – 17.30 oraz 4 czerwca w godz. 9.00 – 13.30. Szczegóły na stronie http://www.oke.wroc.pl/staticpages/index.php?page=sprawdzian-wglad

Skip to content