• 30
    maj
    2014

    Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i ważne informacje dla Rodziców szóstoklasistów

    Dziś – w piątek 30 maja 2014 otrzymaliśmy wyniki sprawdzianu naszych szóstoklasistów. Wypadli bardzo dobrze (stanin bardzo wysoki – 10% najlepszych szkół w kraju)! Średnia wyników to 30,2 (na 40). Dla porównania: miasto 29,1, województwo 25,4, kraj 25,8. Ważne informacje dla rodziców!!! Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej rodzice (opiekunowie) ucznia „mają prawo do wglądu” – mogą obejrzeć jego pracę wraz z kartą odpowiedzi. Miejsce wglądu: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ulica Zielińskiego 57; terminy: 30 maja (piatek) 15.00-17.00, 31 maja (sobota) 9.00-13.30, 2 czerwca (poniedziałek) 12.00-17.00. Szczegóły procedury znajdują się na stronie OKE (http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/sprawdzian-wglad).

Skip to content