• 25
    wrz
    2023

    Wybory do Samorządu Szkolnego

    28 września (czwartek) w naszej szkole odbędą się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Od tygodnia trwa więc kampania wyborcza, kandydaci ubiegający się o pełnienie najważniejszych funkcji w SU (uczniowie z klas 6, 7, 8 wyróżniający się co najmniej oceną bardzo dobrą z zachowania) zapełniają naszą wspólną przestrzeń przygotowanymi przez siebie plakatami wyborczymi. Plakaty obfitują w wiele różnych postulatów, czasami dość oryginalnych, zachęcamy więc wszystkich wyborców – uczniów kl. 4-8 – o zapoznanie się z ich treścią i podjęcie mądrej decyzji podczas głosowania. Pamiętajmy, że Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze się działo wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych…. (Janusz Korczak).
    Komisja wyborcza przejdzie po klasach na trzech pierwszych lekcjach i przeprowadzi głosowanie. Wyniki zostaną ogłoszone do 2 października br.
Skip to content