• 25
  mar
  2014

  Wiadomość dla szóstoklasistów – sprawdzian 1 kwietnia

  KOCHANI     SZÓSTOKLASIŚCI
  1 kwietnia Wasz Wielki  Dzień, w którym:

  • Spotykacie się o godzinie 8. 15 z wychowawcami w przydzielonych salach. Tam zostawiacie wszystkie swoje rzeczy, których nie można wnieść do sali egzaminacyjnej! Bierzecie ze sobą tylko legitymację szkolną (przybory będą już na stolikach w salach). Żadnych telefonów!
  • O 8.30 wszyscy meldujecie się przed „swoją” salą egzaminacyjną.
  • Do sal wchodzicie pojedynczo, według kolejności na liście i zajmujecie wyznaczone miejsca. Każdy z Was powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.
  • Na sprawdzianie macie na ławkach wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony tylko do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
  • Nie spóźnijcie się!!! Spóźnialscy nie zostaną wpuszczeni do sali.
  • Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego sprawdzacie, czy jest on kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
  • Zapisujecie swój indywidualny kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu
  • Zapoznajcie się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie . Jeśli czegoś nie rozumiecie – pytajcie komisji.
  • Po zakończeniu czynności przygotowawczych rozpoczyna się liczenie czasu. Przewodniczący zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu.
  • Rozwiązujecie zadania i zapisujecie odpowiedzi wyłącznie czarnym piórem lub długopisem !!! Prace wypełniane ołówkiem w ogóle nie będą sprawdzane.
  • Podczas pisania sprawdzianu nie opuszczacie sali egzaminacyjnej ( tylko w wyjątkowych wypadkach).
  • Nie porozumiewacie się między sobą, pracujecie samodzielnie.
  • Nie zadajecie żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
  • W przypadku niesamodzielnej pracy sprawdzian zostanie przerwany, a praca ucznia unieważniona.
  • Po zakończeniu pracy nie opuszczacie sali, członkowie zespołu nadzorującego odbierają od Was zestawy egzaminacyjne i sprawdzają poprawność kodowania, kompletność materiałów i wypełnienie kart odpowiedzi.
  • Po sprawdzianie wszyscy zostajecie i sprzątacie stoliki, krzesła…

  TRZYMAMY  ZA WAS KCIUKI

  POWODZENIA

Skip to content