• 30
  wrz
  2011

  Ważny komunikat!

  W związku ze zmianą rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2011 w sprawie organizacji roku szkolnego, po uzyskaniu opinii: Rady Pedagogicznej SP 1, Rady Rodziców SP 1, Samorządu Uczniowskiego SP 1, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu postanowił, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą: 31 października 2011, 3 kwietnia 2012 (dzień sprawdzianu szóstoklasistów), 2 maja 2012, 4 maja 2012 i 8 czerwca 2012.

  W tych dniach w szkole nie będzie lekcji!

  Dzieciom, których rodzice będą tego potrzebowali, zostanie zapewniona opieka (dyżur od 7.00 do 15.00).

Skip to content