• 21
    wrz
    2011

    Szkolna diagnoza uczniów klas piątych i szóstych

    We wtorek 27 września o godzinie 8.00 rozpocznie się wewnątrzszkolna diagnoza umiejętności uczniów klas piątych i szóstych. Diagnoza będzie trwała przez dwie pierwsze lekcje. Potem zajęcia według planu.

    Uczniowie klas czwartych przychodzą w tym dniu na trzecią lekcję i kolejne zajęcia mają zgodnie z planem.

Skip to content