• 30
    mar
    2012

    Sprawdzian szóstoklasistów

    We wtorek – 3 kwietnia o godzinie 9.00 odbędzie się sprawdzian szóstoklasistów! Wszyscy szóstoklasiści muszą pojawić się w Szkole o godzinie 8.30 z ważnymi legitymacjami szkolnymi przy salach, do których zostali przydzieleni. Szóstoklasiści nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej czegokolwiek (plecaki, torby uczniowie zostawiają wcześniej w swoich gabinetach). Uczniowie klas 0-5 w tym dniu nie mają zajęć! W Szkole są wyznaczone dyżury opiekuńcze (7.00-15.00) dla dzieci, których rodzice nie mogą tego dnia zapewnić opieki swym pociechom.

Skip to content