• 14
    maj
    2021

    Ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

    14 maja w samo południe ruszyła rekrutacja dla kandydatów do klas I we wrocławskich szkołach podstawowych. Rejestracja zgłoszenia o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacji będzie dostępna dla rodziców w terminach do 20 maja 2021r. (do godz. 15:00). Udział w elektronicznej rekrutacji jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wprowadzone zgłoszenie w elektronicznym systemie rekrutacji zostanie podpisane profilem zaufanym lub gdy wydrukowane i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego zgłoszenie zostanie dostarczone w formie papierowej do szkoły I-go wyboru do 20 maja2021r. (do godz. 15:00).

    Wszystkie informacje, regulaminy, instrukcje można naleźć na stronie https://www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-podstawowe-wroclaw  Dodatkowo w tym miejscu są umieszczone wszystkie dokumenty niezbędne, aby zapisać dziecko do szkoły. Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły!

Skip to content