• 08
    mar
    2016

    Rekolekcje wielkopostne

    Zgodnie z ustaleniami między proboszczem parafii p.w. św. Michała Archanioła we Wrocławiu a dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu (zgodnie z postanowieniami Konkordatu) rekolekcje wielkopostne odbędą się w kościele parafialnym przy ulicy B. Prusa 78 w dniach 14-16 marca 2016 roku, klasy 4-6     8.30 – 9.15; klasy 1-3   10.50-11.30. Dzieci przychodzą w tych dniach do szkoły!!! Nauczyciele opiekują się dziećmi (prowadzą je do i z koscioła). Uczniowie nieuczęszczający na religię bedą mieli zapewnioną opiekę w szkole (mogą też pozostać w domu i przyjść do szkoły na 3. lekcję – klasy starsze – na pisemną zgodę swych rodziców!). Wszelkie szczegóły uczniom i ich rodzicom przekazują wychowawcy.

Skip to content