• 20
  cze
  2016

  Program zajęć w ostatnich dniach roku szkolnego 2015/2016

  Środa, 22 czerwca 2016

  – klasy młodsze – 4 godziny zajęć wg planu (klasy, które mają 5 lekcji – skracają swoje zajęcia o godzinę)

  – klasy starsze: zajęcia z wychowawcą od 8.00 do 11.35, w tym:  

  8.00 – 9.00 – kiermasz używanych podręczników (pomiędzy klasami V i VI oraz podręczniki do religii w każdym poziomie);

   

  Czwartek, 23 czerwca 2016

  – klasy młodsze – 4 godziny zajęć wg planu (klasy, które mają 5 lekcji – skracają swoje zajęcia o godzinę)

  – klasy starsze: zajęcia z wychowawcą od 8.00 do 11.35,
  w tym sprzątanie gabinetów, porządkowanie przed wakacjami

   

  Piątek, 24 czerwca 2016
  8.00
  – Msza Święta w kościele św. Michała (dla chętnych)
  9.00 – apel na boisku szkolnym (klasy I – V)

  Bezpośrednio po apelu –  spotkania z wychowawcami w klasach – rozdanie świadectw, pożegnanie…

  W razie deszczu uczniowie o 9.00 spotykają się w klasach z wychowawcami.

   

  10.30 – uroczyste pożegnanie uczniów klas szóstych (już absolwentów) w sali gimnastycznej, później spotkania z wychowawcami w swoich salach

   

  W piątek nie są wydawane obiady, nieczynna już jest świetlica.


  Spotkania z wychowawcami w salach:

  1A – s. 15 (I piętro)                                  1B – s. 16 (I piętro)     

  1C  –  s. 1 (parter)                                    1D  –  s. 2 (parter)

  1E – s. 4 (parter)                                      1F – s. 29 (I piętro)

   

  2A – s. 57 (III piętro)                                2B  –  s. 22 (I piętro)

  2C – s. 24 (I piętro)                                  2D  –  s. 21 (I piętro)   

  2E  –  s. 35 (II piętro)                                2F – s.23 (I piętro)

   

  3A  –  aula (III piętro)                               3B  –  s. 28 (I piętro)

  3C  –  s. 20 (I piętro)                                3D  –  s. 9 (parter)

   

  4A  –  s. 56 (III piętro)                              4B  –  s. 37 (II piętro)

  4C  –  s. 54 (III piętro)                              4D  –  s. 42 (II piętro)

  4E – s. 43 (II piętro)

   

  5A  –  s. 55 (III piętro)                              5B  –  s. 31 (II piętro)

  5C  –  s. 38 (II piętro)                               5D  –  s. 45 (III piętro)

   

  6A  –  s. 39 (II piętro)                               6B  –  s. 40 (II piętro)

  6C  –  s. 30 (II piętro)                               6D  –  s. 49 (III piętro)

   

  A potem WAKACJE!!! 

Skip to content