• 16
    wrz
    2013

    Podziękowania dla Rady Rodziców

    Pięknie dziękujemy Radzie Rodziców SP 1 we Wrocławiu za przekazanie 2000 złotych na zakup podręczników do gabinetów lekcyjnych (matematyka, przyroda, historia). Dzięki temu piątoklasiści, podobnie jak czwartoklasiści i szóstoklasiści) nie będą musieli nosić do szkoły tak ciężkich plecaków! Niestety w tym roku szkolnym miasto Wrocław zakończyło nagle bardzo cenną akcję dbania o postawę młodych uczniów i nie przekazało szkołom funduszy na zakup podręczników… Tym większa nasza wdzięczność, bo dbać o zdrowie naszych dzieci powinniśmy jak o najcenniejszy skarb! Zakupione (dzięki Panu Andrzejowi Bienkiewiczowi najtaniej, jak można – słowa wdzięczności!) podręczniki zostaną jak najszybciej podpisane jako dar Rady Rodziców SP 1 i przekazane do gabinetów.

Skip to content