• 03
  kwi
  2013

  Międzyszkolny Konkurs Poezji, Prozy, Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

  SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 WE WROCŁAWIU ZAPRASZA uczniów szkół podstawowych (klasy IV –VI) do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poezji, Prozy, Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.

  Konkurs odbędzie się 29 kwietnia 2013 r. w SP nr 1 o godz. 9.00 do 1100.  Uczestników należy zgłosić do 19 kwietnia 2013 r.

  Ważne informacje:
  REGULAMIN

  1. Organizatorzy:

       Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrocławiu.

   2. Cele konkursu:

       – krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
       – przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów;
       – zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji i piosenki wątku patriotycznego;

   3. Uczestnicy konkursu:

       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-6. 4. Warunki uczestnictwa:

  • Przygotowanie przez uczniów jednego, dowolnie wybranego utworu poetyckiego, prozy

             lub solowej piosenki patriotycznej (piosenka może być wykonana a capella,   

             z akompaniamentem, lub z podkładem CD, organizatorzy zapewniają sprzęt odtwarzający)

  •   Wyłonienie trzech uczniów z klas IV – VI do konkursu recytatorskiego
  •    Wyłonienie trzech uczniów z klas IV – VI do konkursu wokalnego
  •  Nadesłanie do SP nr 1 we Wrocławiu pisemnego zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do konkursu do dnia 19 kwietnia 2013 r. (załącznik nr 1 i nr 2,do regulaminu) drogą pocztową lub faks: 71 7913078 lub e- mail sp1ww@poczta.onet.pl)

   5. KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 29 KWIETNIA 2013 r. W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

      NR 1 WE WROCŁAWIU OD GODZ. 09.00  DO GODZ. 11.00. ZARÓWNO  

      RECYTATORSKI (w bibliotece szkolnej) I WOKALNY ( w sali 43 II piętro) 

    6. KONCERT GALOWY I ROZDANIE NAGRÓD LAUREATOM ODBĘDZIE

      SIĘ 08. MAJA 2013 r. W SP NR 1 WE WROCŁAWIU O GODZ. 17.00.

    7. Kryteria oceny Jury :
       – dobór , zapamiętanie i rozumienie tekstu,
       – zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,
       – prezentacja

       – muzykalność i emisja głosu

   8. Nagrody :
       Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, poczęstunek, a laureaci otrzymają  

       nagrody podczas koncertu galowego, w którym będą uczestniczyć zaproszeni goście i rodzice.

   

  Wszelkie pytania prosimy kierować do s. Izabeli Gryń e-mail izabelagryn@wp.pl tel. 692384052

   Załącznik nr 1.

   ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE

  POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ.

    

  Cały formularz wypełnić drukowanymi literami!

   

  Pełna nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

   

   

  Imię, nazwisko ucznia

  Szkoła, klasa

  Tytuł i autor utworu

  Nauczyciel odpowiedzialny

   

  1.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 2.

  ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE

  PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ.

  Cały formularz wypełnić drukowanymi literami!

   

  Pełna nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

   

  Imię, nazwisko solisty  lub nazwa grupy

  Szkoła, klasa

  Tytuł i autor utworu

  Nauczyciel odpowiedzialny

   

   

  1.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Skip to content