• 03
  paź
  2019

  Love nature, live naturally – międzynarodowy projekt wymiany uczniów w naszej szkole!

  Grupą docelową projektu są uczniowie szkoły podstawowej w wieku 9–12 lat.
  Dzięki badaniu przyrody uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak wpływają na środowisko, a także jak środowisko wpływa na nich. Za sprawą bogatych i różnorodnych możliwości doświadczania i odkrywania przyrody dzieci będą miały szansę zacząć pełniej dostrzegać i doceniać swoje najbliższe otoczenie), a co za tym idzie – powinny uogólniać zdobytą wiedzę na inne sytuacje i miejsca.
  Głównymi celami projektu są:
  -Promowanie edukacji ekologicznej poprzez skuteczne i innowacyjne nauczanie, aby uczynić „niewidzialne widzialnym” w przyjemny i inspirujący sposób. Projekt skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i uczniów w wieku 9-12 lat. Jego celem jest promowanie umiejętności działania u uczniów. Zachętą do aktywności powinna być świadomość korzyści płynących z przyrody.
  – Włączanie edukacji ekologicznej do szkolnego programu nauczania;
  – Poprawa efektywności pracy szkoły poprzez podnoszenie kwalifikacji jej pracowników oraz zwiększanie motywacji i zaangażowania nauczycieli w proces nauczania;
  – Zapewnienie szkole materiałów dydaktycznych integrujących tematykę ekologiczną i dotyczącą zrównoważonego rozwoju z różnymi przedmiotami nauczanymi w szkole podstawowej;
  – Podniesienie jakości procesu uczenia się w szkole i podniesienie poziomu osiągnięć uczniów.
  W ramach projektu, który obejmuje 6 szkół podstawowych z 6 krajów: Bułgarii, Turcji, Rumunii, Włoch, Polski i Grecji, ponad 1000 uczestników będzie zaangażowanych w długo- i krótkoterminowe działania projektowe i wydarzenia obejmujące uczniów, nauczycieli, władze lokalne, rodziców. W 6 krajach uczestniczących zostanie zorganizowanych 6 krótkoterminowych wymian uczniów LTTA dla 25 uczniów oraz 10 nauczycieli z każdego kraju (Turcja, Rumunia, Włochy, Polska, Grecja, Bułgaria). Wszystkie działania w ramach projektu będą koncentrować się na zrozumieniu i wdrażaniu zasad harmonii w naturze i usługach ekosystemowych, co pomoże osiągać cele edukacji ekologicznej, a tym samym cele projektu.

Skip to content