• 27
  kwi
  2017

  Klasa siódma dwujęzyczna w roku szk. 2017/18

  Uczniowie zainteresowani nauką w klasie siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim w roku szkolnym 2017/18 po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji jezykowych, który odbył się 9 maja 2017 r., powinni 23 lub 26 czerwca (do godz. 15.30) złozyć z sekretariacie szkoły konieczne dokumenty. Są to:

  • wniosek kandydata do klasy siódmej dwujęzycznej (do pobrania w załączniku lub w sekretariacie)
  • oryginał świadectwa promocji do klasy siódmej wraz z potwierdzoną kopią
  • zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu predyspozycji językowych i uzyskaniu punktów rekrutacyjnych

  Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 nastąpi 29 czerwca o godz. 15.00. Listy te będą podane do publicznej wiadomosci wyłącznie w formie papierowej na parterze szkoły przy sekretariacie. Informacje nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną.

Skip to content