• 20
  kwi
  2015

  Karta rowerowa – szkolne koło bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Od 28 kwietnia rusza szkolne koło bezpieczeństwa ruchu drogowego, które ma przybliżyć uczniom zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych oraz przygotować do egzaminu na kartę rowerową. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci  z klas 4-6 we wtorek 28 kwietnia na godzinę 14.40 do 15.30 do sali nr 39.

  Prosimy o wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych pozwolenia na uczestnictwo w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez pana Bartosza Steuera.

  Zajęcia odbywać się będą cyklicznie co wtorek aż do egzaminu w czerwcu.

  Zajęcia i egzamin są bezpłatne.

  Informacje ogólne o uzyskaniu Karty Rowerowej przez ucznia:  

  Ukończył 10 rok życia.

  Należy do Szkolnego Koła BRD i uczestniczyłw zajęciach prowadzonych przez pana Bartosz Steuera.

  Uzyskał pozytywny wynik egzaminu (potwierdzone w ARKUSZU ZALICZEŃ – co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi w teście teoretycznym i pozytywny wynik egzaminu praktycznego przeprowadzonego przez Policjantów z wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej we Wrocławiu ).

  Posiada podczas egzaminu legitymację szkolną oraz zdjęcia do Karty Rowerowej o wym. 45x35mm

  KARTĘ ROWEROWĄ WYDAJE DYREKTOR SZKOŁY

   

  DRUK ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH

  Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka………………………………………………………………………………
  w zajęciach dodatkowych z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które przygotowują do egzaminu na Kartę Rowerową.

  Zajęcia odbywają się od 28 kwietnia 2015 r. w każdy wtorek od 14.40 w sali nr 39 i potrwają do egzaminu w czerwcu przeprowadzonego wspólnie z Policjantami z wydz. Ruchu Drogowego.
  Zajęcia i egzamin są bezpłatne.
  Prowadzący Bartosz Steuer.

  Podczas zajęć będzie sprawdzana frekwencja, konieczna do przeprowadzenia egzaminu.

   

  ………………………………………………………………………………

  (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Skip to content