• 30
  sie
  2020

  Informacje dla Rodziców Pierwszoklasistów

  INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU

  Wyprawka:

  • zeszyt w trzy linie, zeszyt w kratkę
  • piórnik (ołówki, temperówka, gumka, linijka, flamastry, kredki ołówkowe w podstawowych kolorach)
  • farby plakatowe, pędzelki w różnych rozmiarach, kubek
  • kredki pastelowe olejowe
  • blok rysunkowy i techniczny (kartki białe i kolorowe)
  • plastelina
  • nożyczki
  • klej w sztyfcie
  • teczka tekturowa
  • papier kolorowy do wycinanek
  • strój na zajęcia sportowe (bawełniana, biała koszulka i spodenki, obuwie sportowe na gumowej podeszwie)
  • obuwie zmienne i worek

  PRZYBORY MUSZĄ BYĆ PODPISANE DRUKOWANYMI LITERAMI.

   

  Klasy pierwsze:

  1. Uczniowie klas pierwszych, od 2 do 14 września, nie przychodzą samodzielnie do sali lekcyjnej. Po dzieci czekające na dziedzińcu szkoły, 5 minut przed rozpoczęciem lekcji, przychodzi nauczyciel rozpoczynający lekcje w danej klasie.

  Uwaga: W przypadku niepogody rodzice z dziećmi czekają na nauczyciela na parterze, między „drzwiami pożarowymi”.

  1. Nauczyciel prowadzi dzieci do szatni (główne wejście). Rodzice nie towarzyszą dzieciom w szatni. W szatni opiekę nad uczniami sprawują: nauczyciel wychowawca, nauczyciel dyżurny i szatniarka.
  2. Po wyjściu najbliższymi schodami z szatni, nauczyciel zabiera dzieci świetlicowe, które oczekują z nauczycielem świetlicy i z całą klasą udaje się do sali lekcyjnej schodami przy bibliotece.
  3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom rodzice nie wchodzą na piętro lekcyjne i do klasy.
  4. Po zakończonych lekcjach dzieci z kl.1 są sprowadzane przez nauczyciela schodami przy bibliotece. Nauczyciel prowadzi dzieci idące do świetlicy. Dzieci idące do domu schodzą do szatni pod opieką wychowawcy.

  5. Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do świetlicy, czekają na dziecko na dziedzińcu szkoły.

  6. Od 14 września dzieci przychodzą samodzielnie do sali lekcyjnej.

  pierwsza zmiana: nie wcześniej, niż 15 minut przed dzwonkiem, czyli od 7.45 (od tej godziny nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach i w szatni). Dzieci, które przebywają rano w świetlicy, wyprowadzane o odpowiedniej porze przez nauczyciela świetlicy, wchodzą na 1 piętro schodami głównymi.

  druga zmiana: zgodnie z planem lekcji, w trakcie przerwy, czyli 10 minut przed dzwonkiem na lekcję, wyprowadzane przez nauczyciela świetlicy, wchodzą na 1 piętro schodami głównymi. Dzieci nie oczekują na rozpoczęcie zajęć na korytarzu lekcyjnym w czasie lekcji.

  7. Przez pierwsze dwa tygodnie dzieci z kl. 1 nie wychodzą samodzielnie na przerwy. Wszystkie przerwy spędzają pod opieką nauczyciela uczącego.

Skip to content